20 kontrol v Hatích a 18 pochybení, většinou šlo o padělky

Do tržnice Asia Bazar v Hatích nedaleko hranic s Rakouskem, se vydali inspektoři společně s hasiči. Provedli tam sedmnáct kontrol, z toho šestnáct bylo zaměřeno na skladování a prodej padělků a jedna na dodržování zákona o pyrotechnice. V šestnácti případech objevili, že obchodníci ve svých prodejnách skladovali falzifikáty – napodobeniny značkových výrobků. „Obchodníkům, které se nám podařilo identifikovat, některé nalezené padělky totiž nebylo možné přiřadit ke konkrétnímu podnikateli, může být uložena pokuta až do výše pěti milionů korun. Sankce se odvíjí od počtu zajištěných padělků, opakovaného porušení zákona a dalších okolností spáchání přestupku,“ informoval Aleš Havíř, ředitel odboru kontroly České obchodní inspekce pro Jihomoravský kraj. Padělky propadnou státu a budou buď zlikvidovány, nebo darovány pro humanitární účely. Kontrola proběhla ještě před Vánocemi. Inspektoři se zaměřili také na bezpečné skladování a prodej zábavní pyrotechniky kdy zjistili jedno porušení. Do areálu tržnice a do stánku u státní hranice na Hatích se kvůli pyrotechnice vypravili ještě před Silvestrem. Ve dvou případech odhalili pochybení při skladování pyrotechnických výrobků, za které hrozí obchodníkům pokuta až do výše jednoho milionu korun. „Dvě z těchto kontrol jsou prozatím ve fázi úředního záznamu, právní kvalifikace bude upřesněna na základě dokladů, k jejichž zaslání byli obchodníci vyzváni,“ informoval Havíř.

Ilustrační snímky Celní úřad Jihomoravského kraje.