28. říjen 1918 a Znojmo

Dovolte mi malé zamyšlení.

Když byl na podzim  roku 1918 v Praze vyhlášen vznik ČSR, svrhla nadšená masa také Mariánský sloup na Staroměstském náměstí. Byl to výmluvný doklad o vztahu občanů našeho hlavního města k zaniklé rakousko – uherské monarchii.

A Znojmo to provedlo téměř stejně prostřednictvím Kopalova pomníku – sice s pětiletým  zpožděním, ale přece. A neučinil tak rozvášněný dav, jehož ničivá síla není většinou s to potlačit míru svého hněvu, ale první české zastupitelstvo Znojma v roce 1923, tedy už s dostatečným časovým odstupem od hrůz první světové války, které s definitivní platností přesvědčily o nezbytnosti rozchodu s reakční habsburskou dynastií.

A k čemu tehdy v roce 1923 vlastně došlo? Na náměstí před znojemským gymnáziem byl v r. 1853 na počest plukovníka rakouské armády Carla von Kopala postaven krásný štíhlý obelisk s bohyní Niké na vrcholu, umělecky cenné dílo německého sochaře Fernkorna. Kopal byl českého původu z nedalekých Ctidružic. Hned po ukončení znojemského gymnázia a reálky v Mikulově vstoupil do rakouské armády a statečně v ní v rakousko – Uhersku sloužil až do své smrti v roce 1848 při potlačování národně osvobozovacího hnutí v Itálii.

Z průběhu prvních sedmdesáti let  existence pomníku si lze odvodit, že pozornost a obdiv ke krásnému uměleckému dílu, snad kromě počátečního období, nikdy nepřesahovaly do obdivu k osobnosti samotného plukovníka Carla von Kopala. Nic moc o něm asi nevědělo německé obyvatelsko Znojma a jeho český původ je rovněž nepovzbuzoval k obdivu, i když se Kopal celým svým dospělým životem od češství distancoval. A český živel Znojma neměl žádný zvláštní důvod k obdivu, spíš naopak – tato  skutečnost se stupňovala a v průběhu první světové války negativní vztah k rakousko – Uhersku a zejména k jeho armádě sdíleli snad všichni, dokonce i někteří jeho skalní obhájci mezi českými politiky. V té protirakouské atmosféře nemohl být nepostižen ani zemřelý hrdinný voják z Ctidružic, přestože ho dělilo od první světové války šestašedesát let.

Emil Adam , Dobšice

 

Dokončení příště