Ve Znojmě jsou propadlé chodníky

 

Ve Zn jsou chod. 1

Díra na chodníku na Pražské ulici či vlna v dlažbě na rohu Lidické ulice a náměstí Republiky, jsou jen některá problematická místa ve Znojmě. Na vině mohou být potkami, klesající terén, voda ze střech, která se místo do dešťové kanalizace dostává do podzemí, ale i nekvalitní práce firem, které do země pokládaly kabely pro internet operátorů. Radnice se dušuje, že všechny chodníky a místní komunikace investoři optických sítí předávají v pořádku a bez závad. Kvůli tomu byla od loňského roku prodloužena záruční lhůta po jejich předání z 18 na 24 měsíců. „Pracovníci odboru investic a technických služeb města Znojma provedou první kontrolu při ukončení výkopových prací. Před ukončením záruční lhůty znovu procházejí trasy, a pokud zjistí nerovnosti chodníku ….

FOTO: Díra v chodníku na Pražské ve Znojmě před opravou.

Více na toto téma se dočtete v 10. čísle tištěné podoby Znojemského týdne, které najdete na novinových stáncích.