Kategorie: Demokracie ve Znojmě

Zpráva o stavu demokracie ve Znojmě v l. 1990 - 2010.

Čas letí jako zblázněný. Verš z písničky, který se stal klasikou. Je to prostě tak. V listopadu 2009 jsme vzpomínali 20 výročí pádu totalitního režimu u nás a návratu demokracie.

 

Letos v prosinci tomu bude 20 let, co jsme šli podruhé od května r. 1945 ke svobodným volbám. Obecní volby podle nového zákona do nově zřízených Zastupitelstev obcí jako základního prvku samosprávné demokracie se uskutečnily v prosinci 1990. Bylo to již rok po ?sametové revoluci" a politické vášně značně ochladly. Těchto uplynulých 20 let má velkou vypovídací hodnotu a tak vznikl námět na seriál článků, ve kterých bychom vás chtěli seznámit s různými událostmi, které se za těch 20 let staly. Někteří z vás byli i přímými účastníky, někteří pouze pamětníci, někteří si rádi osvěžíte v paměti uplynulé roky a někteří, kteří jste v té době dospěli a dospíváte, se s nimi třeba rádi seznámíte. A tak vznikl společný záměr Znojemského týdne a agentury In puncto těchto uplynulých 20 let vám přiblížit a to ze všech možných i nemožných úhlů pohledu. Spoléháme i na vaši paměť a chuť se na tomto projektu spolupodílet vašimi vzpomínkami nebo zveřejněním málo známých faktů. Doporučujeme k přečtení i Bakalářskou práci ing. Pavla Kovaříka: Komunální politika v 90. letech 20. století ve Znojmě. Najdete ji na našich webových stránkách: www.znoj-tyden.cz . Do tehdejšího prvního svobodně zvoleného zastupitelstva od února 1948, které mělo mít 35 zastupitelů, kandidovalo 8 politických stran a subjektů - jeden kandidát šek do voleb sám a na jejich kandidátkách se o post zastupitele ucházelo 181 kandidátů. Po odtržení některých obcí od Znojma měla všechna další zastupitelstva Znojma členů 31 a tento stav platí dodnes. Od voleb v r. 1990 se uskutečnily volby ještě v r. 1994,1998,2002 a 2006. Od pádu totalitního režimu jsme tedy již byli 5 x svobodně volit v komunálních volbách. Letošní volby, které se mají uskutečnit v říjnu, budou již šesté a současně v r. 20. výročí trvání samosprávné zastupitelské demokracie. Za těch 20 let získalo volební právo mnoho nových ročníků mladých lidí a letos půjdou dokonce poprvé k volbám tak říkajíc ?děti sametové revoluce". V těchto pěti komunálních volbách prodělalo aktivní volební křest 1323 kandidátů ze 41 volebních stran a subjektů. V zastupitelstvu se vystřídalo 106 zastupitelů, přičemž někteří byli zvoleni i opakovaně a to 2x, 3x, 4x i 5x. Rekord drží zastupitelka Marta Bayerová a zastupitel Josef Molín, kteří byli zastupiteli (poslanci) ještě před volbami v prosinci r. 1990. Seznam všech zastupitelů zvolených ve volbách v r. 1990 najdete na www.znoj-tyden.cz . Každé uplynulé volby si byly v něčem podobné a v něčem úplně odlišné. K největší změně došlo při volbách v r. 1994. Bylo to s největší pravděpodobností v souvislosti s tím, že tehdy šly poprvé do voleb dvě nové politické strany. Byla to jednak obnovená sociální demokracie - ČSSD, strana s nejdelší politickou tradicí a nově založená strana ODS, kterou založil Václav Klaus. Do zastupitelstva zvoleného v r. 1994 se z prvního zastupitelstva dostali pouze 4 zastupitelé: Marta Bayerová, Cyril Gergel, Oto Mašek st. a Josef Molín. Za zemřelého MUDr. Cyrila Gergela nastoupil a dosloužil mandát František Švec, jako náhradník, který byl členem i předchozího zastupitelstva. I když personální změny ve složení zastupitelstva byly i později, tak razantní změna se již neopakovala. Více podrobností o prvních volbách se dočtete v některém příštím čísle Znojemského týdne. Těšíme se hodně na vaše vzpomínky a komentáře.

 

Zbyšek Dřevojan, Znojemský týden. 

print Formát pro tisk