Kategorie: Publicistika

V Břečkově světili kostel

Zrestaurovaný hlavní oltář s vzácným obrazem svatého Klimenta od významného malíře Josefa Winterhaltera se stal hlavní ozdobou interiéru opraveného kostela v obci, který byl čtvrtou listopadovou neděli znovu požehnán.

V zaplněném kostele se konala slavnostní mše, kterou sloužil znojemský děkan Jindřich Bartoš a koncelebrovali duchovní Pavel Sobotka, Vincenc Svák, Marek Dunda a Jindřich Čoupek. Kromě místních přišli věřící z okolních obcí i z farností přímětického farního týmu, například z Dyjákovic či Prosiměřic.
"Řemeslníci vyměnili všechny pozednice a spodní části krokví. Na krov pak instalovali nové latě a novou krytinu. Vyměnili také všechny klempířské prvky. Na fasádě osekali všechny zvětralé omítky a zdi natáhli omítkou sanační. Podobně tomu bylo i na nejhorších částech v interiéru. Dále dělníci celý kostel obkopali a položili také dešťovou kanalizaci," popsal místní farář Jindřich Čoupek. Doplnil, že do oken a do vchodů vsadili nové mříže, současně byla zrepasována všechna okna a dveře. Při práci na střeše do kostela napršelo, tak se s výmalbou interiéru čekalo na konec října, až vše vyschne. Opravy vyšly na 4,3 milionu korun, z toho restaurátorské práce představují 800 tisíc korun. Dotace ze Státního zemědělského intervenčního fondu je 3,9 milionu korun, 300 tisíc korun darovali farníci přímětického farního týmu a sto tisícovou částkou přispěla obec. "Jsem velmi rád, že se podařilo sehnat dostatek finančních prostředků na generální opravu kostela v tak malé obci. Nyní je opravený kostel naší chloubou a je velmi chvályhodné, že se finančně podílela na opravě i obec Horní Břečkov. Chtěl bych poděkovat panu faráři Jindřichu Čoupkovi, že se do tak nelehkého díla pustil a spolu se svými spolupracovníky dotáhl opravu kostela do zdárného konce," řekl Evžen Adámek z Horního Břečkova.

img img

print Formát pro tisk