Kategorie: Publicistika

Na Bítovsku vznikly dvě rezervace

Kvůli ochraně vzácného motýla jasoně dymnivkového, brouků roháče velkého a tesaříka obrovského, skalní vegetace a dubohabřin vyhlásili radní kraje minulý týden dvě přírodní rezervace.

První se nazývá Na Bítovské cestě a rozkládá se na katastru obcí Bítov a Jazovice, směrem na obec Lančov. Druhou s názvem Cornštejn tvoří zřícenina hradu Cornštejna a jeho okolí. Přímo na Conštejně je předmětem ochrany také pták rorýs obecný a jeho hnízdiště ve skalních stěnách hradní zříceniny. Stejně tak jsou chráněny vzácné teplomilné doubravy a suťové lesy v okolí.
Na území obou rezervací je možné provádět jen se souhlasem orgánu ochrany přírody změny druhu pozemků nebo způsobu jejich využití, zřizovat myslivecká zařízení a vypouštět uměle odchovanou zvěř. Nařízení o vzniku rezervací začne platit od prvního dubna. Obě území mají schválený plán péče a byla kolem nich vyhlášena ochranná pásma.

print Formát pro tisk