Kategorie: Znojemský týden 36 / 2010

Hostan byl prodán hluboko pod cenou

znojemsko,noviny,
Majetkový podíl města Znojma v pivovaru Hostan s.r.o. ve výši 30% byl prodán za skandálně nízkou cenu pod jeho skutečnou hodnotu. Potvrdil to znalecký posudek odborné firmy TACOMA a.s., který si město nechalo na cenu svého majetkového podílu v Hostanu vypracovat.

img  img

Město prodalo podíl 30% ostatním pěti společníkům Hostanu, každému ve výši 6% za 15 000,-Kč, přičemž cena každého podílu byla oceněna na 5 mil. 771 tisíc korun. Tak je to uvedeno ve znaleckém posudku č. 39 - 1/2010 kdy je celková cena podílu 30% stanovena na 28mil. 856 tisíc korun. Tento prodej se uskutečnil necelý rok po volbách do městského zastupitelstva na podzim v roce 1998. Podíly byly prodány a převedeny k 3. 8. 1999. V té době byl znovu zvolen starostou ing. Pavel Balík. Novým statutárním místostarostou byl zvolen Jaroslav Slušný, dalším mistostarostou Marta Bayerová. Dalšími členy Rady města, která o celé věci měla rozhodnout, byli ing. Josef Burian, Mgr. Josef Molín, MUDr. Milan Špaček, Vladimír Finda, ing. Petr Krátký. Hostan se zavázal, že za tyto prodané podíly vybuduje jižní přístupovou cestu k hradu, která ale zůstala v majetku Hostanu. Investice do jižní cesty byla 10 až 12 mil. Kč. Město tak touto skandální obchodní transakcí přišlo o 28 mil korun a získalo užívání jižní přístupové cesty k hradu. Ať každý sám posoudí výhodnost této transakce pro město. K jižní přístupové cestě nebylo pro město zřízeno ani věcné břemeno užívání. I to byl jeden z důvodů proč město nakonec opuštěný pivovar Hostan od společnosti Heineken koupilo. Tímto skandálním prodejem majetkového podílu v Hostanu v podstatě za ?hubičku" se bude zabývat Rada města na dnešním zasedání v pondělí 30. srpna 2010. Výše zmíněný posudek dostali všichni členové Rady města předem k dispozici již minulý týden, aby se s jeho závěry mohli důkladně seznámit ještě před zasedáním rady. K objasnění celého případu by mělo přispět jak vedení města zveřejněním zmíněného posudku, tak i zápisů ze zasedání rady, na kterém se o prodeji podílů rozhodovalo. Zajímavá jistě bude i informace kdo za město prodeje podílu podepisoval a kdo chodil na zasedání statutárních orgánů Hostanu. Ve věci prodeje majetkového podílu města bylo podáno i trestní oznámení orgánům činných v trestním řízení. Jak dopadlo šetření policie, by měli občané vědět rovněž. Pokud město posudek nezveřejní, pokusíme se ho celý zveřejnit na internetových stránkách Znojemského týdne. Na jedné straně nám posudek opověděl, jakou cenu měl pivovar Hostan, na druhou stranu mnoho nových otázek, na které by měli občané dostat odpověď, nastolil. Prodej Hostanu patří k největším sporným kauzám v hospodaření města Znojma do roku 2006. Vzpomeňme kauzu Znojemského rozvojového fondu nebo prodeje Žiškových kasáren. O tom, jak se bude tato kauza dále vyvíjet, budeme čtenáře našich novin dále informovat.

img  img  img  img

print Formát pro tisk

Komentáře rss


, Uvařily ho v Hostanu odpovědět

Tak tahle dvojka si opravdu přišla na slušný balík. Policie a státní zastupitelství jsou mrtví brouci paralizovaní pesticidy nic nedělání. Neudělaly nic ani kolem Žižkáčů, ani kolem Fruty ani kolem Galy, ani kolem Lacrumu. Znojemská justiční mafie místo znojemského piva a okuirek. Bát se nemusí ani Czuc. Až bude Peroutka v zastupitelstvu tak udělá pořádek i na zastupitelství. Fakt. 5