Kategorie: Publicistika

V knihovně představili knihu fantastických odhalení

Kdyby se potvrdilo jen málo z toho, co prezentovali na přednášce ve znojemské knihovně Hana Blochová a Jaroslav Růžička, byla by to senzace srovnatelná snad jedině s objevením Tróje.

Pražská historička píšící své knihy pod pseudonymem Rosa de Sar a znojemský stavební inženýr představili svoji společnou knihu Pyramidy, obři a zaniklé civilizace na našem území.

V kontextu se světovými dějinami v ní upozorňují na to, že stopy po dávno zaniklých civilizacích obrů existují i na Znojemsku. Například známá vinice Šobes má být původně umělou stavbou - pyramidou.

Teorie o tom, že svět dříve obývali obři, nejsou nijak neobvyklé. Setkal se s nimi při svém putování dle bájného eposu i Odysseus.  Kromě šobeské pyramidy prý na jižní Moravě existovala celá stupňovitá města s labyrinty a další překvapivé stavby, například chrámy obrovských rozměrů.

Tato tvrzení Jaroslav Růžička opírá o svoji metodu takzvané nedestruktivní archeologie. Jinak řečeno prací s virgulí, která pracuje na podobných principech jako třeba proutkařství.  Bohužel k potvrzení těchto senzačních teorií chybí znojemskému Dänikenovi více podpůrných argumentů v podobě hmotných důkazů. Takhle teorie o pyramidách na Šobesu a dávných městech obrů v Podyjí zůstávají jen otázkou víry každého čtenáře této zajímavé knihy.

img

print Formát pro tisk