Anketa

Jak vnímáte bezdomovce? Mohou si za své postavení sami? Měla by jim města, obce či stát více pomáhat? Je jich ve Znojmě moc nebo málo?

Ptali jsme se účastníků akce Noc venku i náhodných chodců ve Znojmě.

Silvie Stehlíková, sociální pracovník, Znojmo

Někdo si za to, že přišel o bydlení, může sám, ale spousta lidí se do tohoto problému dostala nezaviněně. Ve Znojmě je bezdomovců méně než ve velkých městech, ale i zde je situace aktuální.

Karolína Svěráková, studentka, Chvalovice

Bezdomovců je mi spíš líto, protože někteří si za to nemohou. Stát nebo i obce by se o ně měly postarat. Kromě náhradního bydlení by jim měly pomáhat hledat pracovní místa, aby se opět mohli začlenit do normálního života.

Bianka Hudcová, studující VŠ, Božice

Za bezdomovectví si podle mého většina lidí nemůže. Studuji speciální pedagogiku a v současné době jsem na praxi v jednom azylovém domě. Většina jeho obyvatel je zde kvůli tomu, že se zadlužili. Za některé půjčky ani sami nemohou, protože si je vzali jejich příbuzní. Jsem pro, aby se služby pro tyto lidi rozšiřovaly. V našem regionu by mohlo vzniknout například denní centrum, kde by se lidé bez vlastního bydlení mohli osprchovat, uvařit si polévku, přečíst si noviny nebo se podívat na televizi.

Petr Holík, dělník, Znojmo

Bezdomovectví už beru jako samozřejmou věc, která může potkat každého z nás. Někdo si za ně může, jiný ne. Ve Znojmě je samozřejmě lidí bez domova méně, než v Brně nebo Praze. Jsem pro, aby se jim zabezpečily alespoň základní životní podmínky, a to ze strany státu i různých dobročinných organizací jako například Charity. Na druhou stranu by se bezdomovci měli sami snažit a hledat si práci.

Yvonne Urbanová, důchodkyně, Znojmo

Je těžké posoudit, zda si za to mohou sami nebo ne. Záleží případ od případu, problém se nedá paušalizovat. Zdá se mi, že ve Znojmě tolik bezdomovců není. Jsou mezi nimi také rozdíly. O někom třeba ani n
evíte, že nemá vlastní bydlení, jiní jen popíjejí u obchodů krabicové víno. Jestli jim stát nebo obce dostatečně pomáhají, nemohu posoudit, nejsem odborník a nemám potřebné informace.

R. B., nezaměstnaný, Znojmo

Dneska se může stát bezdomovcem každý. Nezaplatíte za elektřinu a plyn nebo nájem a jste brzy bez bydlení nebo vám odpojí energie. Taková je dnes doba. Někteří to nezvládají a dají se na pití. Já jsem před několika lety pracoval na veřejně prospěšných pracích. Dnes jsem doma a mám co dělat, abych ze sociálních dávek zaplatil náje
m a energie. Je také otázka, jak dlouho bude stát tyto dávky vyplácet.

Anketu připravila. jm

A-Svěráková
Karolína Svěráková
A-Hudcová
Bianka Hudcová
A-Holík
Petr Holík
A-Urbanová
Yvonne Urbanová