Babybox už je ve zkušebním provozu

Babybox už je ve Znojmě 1

Týdenní zkušební provoz má za sebou babybox ve znojemské nemocnici. Po stisknutí tlačítka se dvoukřídlé nerezové dveře tohoto zařízení automaticky otevřou a po vložení novorozence dovnitř se zavřou. Nechybí ani pojistka proti přiskřípnutí. „Dítě se okamžitě zobrazí na obrazovce počítače v místnosti stálé služby nemocnice a současně se odešlou sms zprávy do osmi nastavených čísel mobilních telefonů i emailových adres, jejichž počet je neomezený. Tím je informován personál nemocnice, který jde okamžitě vyzvednout dítě ze schránky,“ vysvětlil Zdeněk Juřica, český výrobce babyboxu při jeho instalaci ve znojemské nemocnici.

Zkušební provoz zařízení klimatizovaného na osmadvacet stupňů Celsia potrvá ve Znojmě do 19. března, kdy bude slavnostně otevřeno.