Bělíkovy kraslice jsou malá umělecká díla, najdete je ve znojemském muzeu

Dvě ženy inspirovaly sběratele, národopisce a učitele Vratislava Bělíka k tvorbě kraslic. Jeho maminka, která je sama krásně malovala a jeho první studentská láska Anežka Průšková. Kraslice v mládí nejprve sbíral, tvořit je začal až ve čtyřiceti, za druhé světové války. Jeho tvorba dosáhla vrcholu mezi sedmdesáti a osmdesáti lety. Rodák z Rouchovan po studiích na brněnské reálce učil jako mladý kantor dva roky na měšťanské škole v Moravském Krumlově a pak sedmnáct let ve Znojmě. Od pátku je část jeho tvorby a sbírky, která čítá na pět set kusů, vystavena v minoritském klášteře ve Znojmě. Vernisáže ve čtvrtek se zúčastnila i jeho dcera Dobromila Vlčková a vnučka Pavla Porubská. Obě také malují kraslice, a tak zde najdeme i ty jejich.

„Tatínek se v mládí přátelil s Vítězslavem Nezvalem a oba měli i společnou lásku Anežku Průškovou, která malovala kraslice tuší. Ona se jim v roce 1918, kdy měli kluci před maturitou, vdala. Tatínek začal malovat kraslice v Mohelně, kam musel ze Znojma v roce 1938 odejít, protože Znojmo zabrali Němci do Sudet. Nejprve to byly ty tušové podle Anežky Pruškové. Potom začal voskem zobrazovat čtyři živly – oheň (slunce), vodu (ryby), vzduch (holubice, labutě) a zemi (stromy, květiny) ……..

Více o malování kraslic a osobnosti Vratislava Bělíka, který ve Znojmě založil tradici hodů, se dočtete v 7. čísleZnojemského týdne, který najdete na novinových stáncích.

Nahoře – dcera Vratislava Bělíka Dobromila Vlčková, dole je jeho vnučka Sylva Porubská.