Bioplynce ve Velkém Karlově chybí povolení

byoplynka

Přestože krajští úředníci vyzvali společnost Zucca jako majitele a provozovatele bioplynové stanice ve Velkém Karlově, aby doplnila žádost o povolení k  provozu, ta to neudělala.
„Provozovatelé zemědělské bioplynové stanice ve Velkém Karlově stanice musí doložit, že výroba bioplynu anaerobní fermentací o projektované spotřebě surovin 74 460 tun biomasy ročně odpovídá všem zákonným normám a požadavkům. Stejně tak, že je podle předpisů v pořádku spalovaní bioplynu ve dvou kogeneračních jednotkách i spalování paliv v pístových spalovacích motorech,“ vyjmenovala mluvčí Jihomoravského krajského úřadu Eliška Holešinská Windová.

Firma musí provést taková opatření, která nebudou při výrobě a spalování bioplynu znečišťovat ovzduší pachovými látkami. Odbor životního prostředí krajského úřadu požaduje splnění čtrnácti bodů. Jde například o informace o původu a skladování vstupních surovin a popis řízení a kontroly celého procesu zpracování bioodpadů. Dalším požadavkem jsou přijatá technicko-organizační opatření, která mají zamezit vzniku pachových látek. Firma musí rovněž dodat platné protokoly o autorizovaném měření emisí znečišťujících látek i rozhodnutí o registraci hnojiva (digestátu), které vzniká jako vedlejší produkt při výrobě bioplynu.

Zápach je cítit v  obci i na poli

O povolení provozu bioplynky ve Velkém Karlově bylo u Krajského úřadu Jihomoravského kraje letos vedeno správní řízení. Na žádost společnosti Zucca bylo ale zastaveno. „Bioplynová stanice ve Velkém Karlově musí mít dle platného zákona o ochraně ovzduší vydáno povolení k provozu. Uvedená stanice takovéto povolení nedisponuje a ani není vedeno žádné správní řízení v  této věci,“ konstatovala minulý pátek krajská mluvčí. Česká inspekce životního prostředí může za tento nedostatek firmě udělit až deseti milionovou pokutu a zastavit provoz bioplynové stanice.

Více se dočtete ve 40. čísle Znojemského týdne.