Bobrovi se na Dyji daří, radost nemají vodohospodáři

My beautiful picture

My beautiful picture


Řadu stromů na břehu řeky Dyje u louckého splavu ve Znojmě svými ostrými zuby už „pokácel“ bobr. Nejvíce mu chutnají mladé stromy s tenkými kmeny, ale nepohrdne ani těmi silnějšími. Okousané dřeviny pak padají na břeh nebo do vody. „Některé stromy drží jen kůra. Nedovedu si představit, kdyby takový kmen spadl na projíždějící vodáky nebo na rybáře na protějším břehu,“ obává se Jana Štorková, která má zahradu nedaleko louckého splavu ve Znojmě. Ostatní topoly bílé, které rostou u její zahrady do výšky jednoho metru, oplotila pletivem a upevnila na ně psí chlupy, prý bobrovi pro výstrahu.

Že bobr se usadil na řece Dyji, potvrzují vodohospodáři i lesníci. „V celém povodí Dyje evidujeme bobra evropského i jeho množení. Na Znojemsku se bobr vyskytuje jak na řece, tak prakticky na všech přítocích a dokonce i v odvodňovacích kanálech.

Více informací najdete ve 48. čísle Znojemského týdne.

Foto nahoře: Snímek bobra evropský ve foto-pasti umístěné před několika lety nedaleko Devíti mlýnů u Hnanic v Národním parku Podyjí.

FOTO: S.N.P. Podyjí

 

bobrovi-2 

Bobr u louckého splavu.

FOTO: S.N. P. Podyjí, M. Škorpík