Budoucí architekti oživují krajinu

Kaple bez střechy se schodištěm vzhůru jako vyhlídka, kaple s věžičkou z trubek, kaple s laminátovou střechou, to jsou jen některé návrhy budoucích architektů, kteří oživují krajinu kolem zaniklé obce Ječmeniště nedaleko Vrbovce. Se zájmem si je v místní základní škole na Den obce Vrbovce nedávno prohlédli návštěvníci i její obyvatelé. „Studenti architektury se snažili vnést nový pohled na pozůstatky barokní krajiny kolem Ječmeniště a připomenout tuto po druhé světové válce zaniklou obec nedaleko hranic s Rakouskem. Současně navrhli využití kaple, která zde stojí. Nekladli jsme jim přitom žádné hranice, takže některé práce jsou akademické, jiné by mohla obec realizovat, pokud by se občanům některý z návrhů líbil,“ uvedl Jan Foretník, odborný asistent na fakultě architektury Vysokého učení technického v Brně.

Ječmeniště všemi smysly jako při procházce touto krajinou, vnímá práce budoucího architekta Václava Miholy. Například na kapli, kterou opravil, přidal věžičku složenou z trubek. Když se do nich opírá vzduch tak vydávají zvuk. Nedalekou strážní věž, která zde dříve kontrolovala prostor, opláštil betonovou hmotou a udělal z ní vyhlídku do okolí.

Studentka Tereza Novotná vytvořila objekt pro přechodné ubytování v části bývalé obce Ječmeniště. Jeho jednotlivé pokoje – ložnice, obývací pokoj či jídelna stojí jako samostatné domečky, do nichž se volně vchází a jsou tak propojeny s krajinou. Opravenou kapli autorka návrhu nechává bez střechy jako zahradu.

Křtitelnice, vyhlídka i věžička v Ječmeništi

Projekt Petry Buganské navrhuje u kaple v Ječmeništi křtitelnici napájenou vodou z nedalekého potůčku. Církevní památku doplňuje ambitem (ochozem), který slouží i jako přístřešek pro poutníky. Eliška Lichtnerová nahradila chybějící věžičku kaple originálním způsobem. Vytvořila konstrukci podobného tvaru ale mimo kapli. Pokud se turista, poutník či výletník dívá v ose východ-západ tak uvidí siluetu nové věže, která optickým klamem doplňuje původní kapli. Norbert Obršál vnímá zpřetrhané vazby ve zdejší krajině z padesátých let, kdy byla uzavřena hranice, byly odstraněny sochy, vznikly slepé cesty a domy v Ječmeništi byly srovnány se zemí. Tento stav chce napravit. Navrhuje v okolí kaple prostor kam by bylo možné převézt všechny sochy z okolí, které byly předtím soustředěny ke kostelům, aby byly zachráněny. Také plánuje kapli bez střechy se schody nahoru s vyhlídkou. Vše doplňuje vodním prvkem – nádrží s vodou i domkem poustevníka. Student Jaroslav Matoušek také odstranil střechu kaple, ale nahradil ji novou z průhledného laminátu, zdi ponechal původní. Vytvořil tak avantgardní a současně historický objekt s novým prostorem v interiéru.

Z šesti krásných projektů se mi jen těžko vybírá, ale nejvíce se mi líbila křtitelnice s ochozem. Je to představa studentky architektury, kterou by bylo potřeba dostat do reálné formy, kdybychom ji chtěli uskutečnit. Prezentace modelů s nákresy a fotografiemi návštěvníky v naší škole zaujala a věřím, že s Ing. arch. Foretníkem, který nás oslovil v rámci projektu NAKI – Identifikace a interpretace vzniku, podoby a proměny barokní kulturní krajiny jihomoravského pohraničí, nehovořím naposledy,“ zhodnotila starostka Vrbovce Marie Polachová. Na projektu se podílela i Ekonomicko-správní fakulta Masarykovy university a památkáři z brněnského pracoviště Národního památkového ústavu.