Budoucí sestřičky darovaly krev

Reakcí na prodej krve mladých lidí ze Znojemska a Moravskobudějovicka v nedalekém rakouském Retzu je bezplatné darování této životadárné tekutiny studenty znojemské střední zdravotnické školy. „Ve znojemské nemocnici nedávno bezplatně odevzdalo krev celkem jedenatřicet prvodárců a dalších čtrnáct mladých lidí, kteří krev nebo plazmu darovali již dříve,“ vypočítala učitelka Střední zdravotnické školy a Vyšší odborné školy zdravotnické Olga Černá, která je sama dlouholetou bezplatnou dárkyní krve, dnes již krevní plazmy. „Při návštěvách transfuzního oddělení znojemské nemocnice jsem slyšela o potřebě získat mladé lidi, z nichž bohužel většina jezdí na odběry do Rakouska. Proto jsem přemýšlela, jak pomoci. Vzhledem k tomu, že připravujeme studenty na profesi, kde nejlépe vidí, jak je krev potřebná, tak jsem zkusila je získat pro dárcovství,“ nastínila učitelka.

Do školy nejprve pozvala zdravotníky z transfuzního pracoviště na společné setkání studentů, pedagogů a zaměstnanců, které mělo pěkný ohlas.

Na první společný odběru se vloni přihlásilo celkem jedenadvacet studentů čtvrtého ročníku. „Šlo tenkrát o moji studijní skupinu, která se tak stala průkopníkem aktivity, která odstartovala další kroky,“ uvedla učitelka. Letos na jaře a následoval další, kterého se zúčastnilo téměř padesát mladých lidí. Krev daroval i ředitel školy Karel Pigl a zájem projevili i další učitelé. Škola je na své žáky patřičně pyšná. Fotografie mladých dárců s poděkováním proto nechybí na školní tabuli cti. Radost má i paní doktorka Turková, která má na transfuzním oddělení mladé dárce na starosti. „Kdo ví, možná se staneme inspirací i pro studenty ostatních znojemských středních škol,“ uvažuje Černá. Před několika lety darovali ve Znojmě krev také studenti z Moravského Krumlova.