Z historie

Znojemsko – jak šel čas

Zář 23rd, 2014 | By

Vážení čtenáři, na snímku z minulého čísla je ulice Pontassievská, pohled z horní části parku ( budova školy). Místo správně poznala a byla vylosována paní Radomíra Lipovská. Vyhrává CD.  Nová soutěž zdeSlavná minulost a přetržená přítomnost železniční sítě na Znojemsku – 11. část

Zář 23rd, 2014 | By

Služební jazyk a drážní personál Služební řečí na jak na tratích Severozápadní dráhy, tak Státní dráhy byla kvůli potřebě jednotnosti pouze němčina. Všichni zaměstnanci ji museli dobře ovládat, neboť v němčině byly všechny vnitropodnikové písemnosti a hlášení. Dvojjazyčné (německo-české) byly na území Moravy a Čech veřejné vyhlášky, sdělení, oběžníky, staniční cedule apod. Návěstní a zabezpečovací
[číst více…]Takoví jsme byli…

Zář 15th, 2014 | By

Na fotografii z roku 1987 jsou děvčata z Dívčího klubu PS Mládí ze Šumné na jednom ze svých pravidelných výletů,tentokrát na známou výstavu květin Flora v Olomouci. Více se dočtete zdeSlavná minulost a přetržená přítomnost železniční sítě na Znojemsku – 10. část

Zář 15th, 2014 | By

Více než 900 kilometrů dlouhá síť Severozápadní dráhy byla na svou dobu pozoruhodným technickým dílem. Pro stavbu tělesa dráhy, veškeré související prvky, zařízení a drážní budovy navrhl projekční tým ředitele Hellwaga jednotné plány – normálie, které odrážely nejmodernější pokroky železničního stavitelství a techniky. Díky nim bylo možné lépe kontrolovat rozpočet stavby, neboť na jednotlivá staveniště
[číst více…]Slavná minulost a přetržená přítomnost železniční sítě na Znojemsku – 3. část

Srp 20th, 2014 | By

Rakouská vláda s návrhy obou konkurentů vyjádřila v předjaří 1863 předběžný souhlas. Obě firmy tak pokračovaly v přípravných pracích a dalším plánování. Ferdinandova dráha v dohodě s bratry Kleinovými začala připravovat projekt odbočky z Cmuntu (dnes Českých Velenic) přes Tábor do Prahy, zatímco společnost StEG podala v březnu 1863 žádost o přednostní právo postavit projekty bratří Kleinů na dráhu Vídeň –
[číst více…]Slavná minulost a přetržená přítomnost železniční sítě na Znojemsku – 2. část

Srp 20th, 2014 | By

V době finanční krize v roce 1854 usoudila vláda císaře Františka Josefa I., že výstavba státní železniční sítě tak, jak od roku 1841 probíhala, je z ekonomických důvodů již dále neudržitelná. Z iniciativy několika francouzských velkoprůmyslníků a bankéřů (Sina, Andre, Eskeles, Galiera a Péreire, poslední jmenovaný byl prezidentem proslulé Societé generale de credit mobilier, ) tehdy vznikla c.k.
[číst více…]Napoleonova vojska bojovala v obilí

Čvc 18th, 2014 | By

Originálně a na českém území poprvé se utkali před zraky tisíců přihlížejících vojska armád Francie, Rakouska a Ruska ve vzrostlém porostu obilí. Tedy tak, jak skutečně hiustorická bitva v roce 1809 u Dobšic probíhala. Vojáci pěší i na koních byli v dobových uniformách znesvářených stran z období napoleonských válek, nechyběly ruční střelné zbraně ani děla.
[číst více…]Tankovou bitvu u Hrabětic připomíná památník

Čvc 18th, 2014 | By

Památník vojákům, kteří padli na sklonku druhé světové války v tankové bitvě u Hrabětic, odhalili minulou středu členové Klubu vojenské historie Starovičky. Pietního aktu se kromě zástupce obce, kraje zúčastnil i generální konzul Ruské federace v Brně A. J. Šaraškin a přátelé ze spolupracujících klubů vojenské historie. Co se na česko – rakouské hranici tenkrát stalo?
[číst více…]Slavná minulost a přetržená přítomnost železniční sítě na Znojemsku – 1. část

Čvc 15th, 2014 | By

Ze Znojma do Brna vlakem? Jistěže. Znojemčané středního a staršího věku si jistě dobře vzpomínají, jak se ještě před relativně nedávnou dobou poměrně masově jezdilo z Podyjí do moravské metropole pod Špilberkem právě po kolejích. Cestovní doba se pohybovala sice někde kolem sto dvaceti, později kolem sta minut, nicméně obstojné pohodlí a větší pokrytí území
[číst více…]Před sto lety se odehrál prolog 1. světové války (2. díl)

Čvc 10th, 2014 | By

Když vzpomínal František Ringo Čech na svá koncertní léta a setkání s maďarskými skupinami, musel konstatovat, že taková setkání vždy končila rvačkou. Známý muzikant to nazval komplexem sapéra Vodičky. Postavy ze Švejka, která se držela za všech okolností hesla: „Bijte je, ty kluky maďarský, co se do nich vejde.“ Sám pro sebe se snažil komplex sapéra
[číst více…]