Centrum ve znojemském Louckém klášteře má zelenou

 Stará škola v louckém klášteře a sýpka v rakouském Retzu to jsou dvě památky, které budou zrekonstruovány a zpřístupněny veřejnosti. Z budovy školy v Louce se stane Centrum obnovy společenského kulturního dědictví. Celý projekt, který společně s městem Znojmem uskuteční město Retz a Donauuniversität v Kremsu – Universität für Weiterbildung, má celkový rozpočet 2,7 milionů euro. Náklady na rekonstrukci staré školy vychází přibližně na 55 milionů korun (2 miliony euro), přičemž 90 procent je hrazeno z Evropské unie, takže spoluúčast města je 5,5 milionu korun. „Pro Znojmo i celý region je to skvělá zpráva! Na projektu jsme usilovně pracovali, hodně jsme o něj stáli. V rámci projektu totiž opravíme budovu staré školy v areálu Louckého kláštera, národní kulturní památky. Vzniknou tu nejen školící místnosti, ale také informační centrum a prostor pro výstavy a koncerty,“ potvrdil zprávu starosta Znojma Jan Grois. Je přesvědčen, že město Znojmo díky tomu nastartuje postupnou revitalizaci celého areálu louckého kláštera. Stará škola v louckém klášteře byla vybrána jako příklad dlouhodobě chátrající mimořádně cenné Národní kulturní památky. Sýpka v Retzu zase představuje typickou památku lokálního významu. V obou budovách se budou pořádat konference, výstavy i průvodcovské, informační, kulturní a osvětové aktivity pro laickou i odbornou veřejnost. Tato komplexní obnova, osvěta i propagace kulturního dědictví bude probíhat na základě přeshraniční spolupráce. Znojmo a Retz jsou partnerskými městy od roku 1998.

Obnova začne letos 1. července a potrvá do konce června roku 2021. „Cílem projektu Centra obnovy společného kulturního dědictví je celospolečenská senzibilizace obyvatelstva ve snaze zachovat a rozvíjet mizející lokální stavební kulturu, jeden z hlavních zdrojů turistického ruchu v příhraničních regionech,“ přiblížila mluvčí znojemské radnice Zuzana Pastrňáková.

Fotografie: Architektonické návrhy obnovy staré školy v Louce.

Článek najdete také ve 22. čísle tištěné podoby Znojemského týdne, který je k dostání na novinových stáncích.