Červený kříž ve Znojmě oslavil 100 let setkáním, růžemi a pamětními listy

Československý červený kříž založený v roce 1919 se za první republiky těšil široké podpoře naší veřejnosti. Na jeho sociální, zdravotnické a humanitární aktivity navázal v roce 1993 Český červený kříž. Stoleté jubileum této organizace, která působí i na Znojemsku, si ve čtvrtek ve štukovém sále Znojemské Besedy ve Znojmě připomněli její současní i bývalí pracovníci a dobrovolníci. Jejich záslužná práce byla oceněna květinami a pamětními listy. Znojemský spolek se stará o dárce krve, organizuje humanitární sbírky, školí v první pomoci zaměstnance firem a úřadů i žáky a studenty na školách, pořádá rekondiční pobyty pro děti, dospělé a seniory, zajišťuje zdravotní dozor…..

Více se dočtete a foto najdete v tištěné podobě 18. čísla Znojemského týdne, který najdete na novinových stáncích nebo v jeho internetové podobě na www.alza.cz, v sekci média a zábava, noviny, regionální noviny.