Češi a Slováci statečně bojovali na Balkáně, v Hostěradicích jim vzdali hold

Položením věnců k památníku padlým partyzánům I. československé brigády Jana Žižky z Trocnova v bývalé Jugoslávii v Míšovicích začalo slavnostní setkání při příležitosti 74. výročí jejího vzniku. V kulturním domě v Hostěradicích se ho zúčastnili přímí bojovníci z druhé světové války, jejich potomci, starostové měst a obcí, zástupce krajského vojenského velitelství a představitelé Českého svazu bojovníků za svobodu. Brigáda měla tři prapory a prošlo jí na 3 500 mužů a žen, z toho jich 800 padlo a více než 700 bylo zraněno. „Na Čechy, Moravany a Slováky v bývalé Jugoslávii, kteří se podíleli na porážce fašismu, se bohužel dnes zapomíná. Je to i proto, že vůdcem národně osvobozené armády v této zemi byl J. B. Tito, který nezapadl do žádného západního ani východního schématu,“ uvedl ve svém vystoupení předseda Ústředního výboru Českého svazu bojovníků za svobodu plukovník Jaroslav Vodička. Členové brigády se s rodinami po válce vrátili do vlasti a usadili se v obcích v okolí Miroslavi. Nejvíce jich osídlilo část Hostěradic – Míšovice a obec Jiřice u Miroslavi.  Na shromáždění v Hostěradicích byl vyznamenán devadesátiletý Bořivoj Sedláček, který se jako čtrnáctiletý přidal k partyzánům u obce Gudovac, která je dnes součástí města Bjelovar v Chorvatsku. 

Více se dočtete v tištěné podobě 45. čísla Znojemského týdne, který je k dostání na novinových stáncích.

foto-nahoře Starosta Hostěradic Marek Šeiner u památníku v Míšovicích

foto-dole vpravo Přímý účastník bojů proti fašismu devadesátiletý Bořivoj Sedláček (uprostřed).