Darovali krev 160 krát

Darovali krev 160 krát 2Darovali krev 160 krát 1

Zlatým křížem Českého červeného kříže 1. třídy za sto šedesát bezplatných odběrů krve byli ve čtvrtek na znojemské radnici vyznamenání Helena Pončíková a Karel Oprchal. Další dárci byli oceněni za osmdesát odběrů Zlatým křížem ČČK 3. třídy. Zlatou medailí profesora MUDr. Jana Janského dostalo dvacet dárců za čtyřicet odběrů krve.

Život je velký dar, který nám byl všem dán do vínku. Vy ale dáváte ještě něco navíc, nejdražší a nenahraditelnou tekutinu, což považuji za hrdinský čin, za který vám s hlubokou úctou děkuji,“ vyjádřil místostarosta Jan Blaha. Oceněným poděkoval i zástupce hematologicko-transfuzního oddělení znojemské nemocnice Pavel Jajtner: „Bez dárců bychom se neobešli. Pacienti postupují stále náročnější operační zákroky, při nichž je výrazná spotřeba krve. Zvýšené nároky, které klade medicína, jsme díky vám schopni stále uspokojit a doufáme, že nám zůstanete věrni.“ Lékařka tohoto oddělení Šárka Turková hovořila o rozšiřování dárcovské základny a ocenila, že na odběry krve často chodí celé rodiny dárců, jejich známí a přátelé. Předsedkyně znojemského spolku Českého červeného kříže Olga Černá poděkovala nejen těm, kteří darují krev, ale i hematologicko-transfuznímu oddělení za milou a vstřícnou atmosféru a přiblížila nedávnou náborovou akci na Garage Designu nazvanou „Za kostní dřeň, vývar z kostí,“ kde se podařilo získat 112 dárců kostní dřeně. „Přišla spousta zájemců, kteří nesplňovali věkové podmínky od osmnácti do pětatřiceti let. Ti nám ale slíbili, že přijdou do nemocnice na transfuzní oddělení darovat krev nebo plasmu,“ informovala předsedkyně. Zástupci města, nemocnice i Českého červeného kříže popřáli všem dárcům krve hodně zdraví, pohodové svátky a úspěšný nový rok.