Den Země přilákal tisícovku dětí

Den

Poznat stromy podle listí, lesní zvířata podle stop, kožešiny i paroží a určit kde žijí, namalovat strom či zasadit do květináčku semínko, to byly jen některé úkoly, které děti s nadšením plnily na pátečním Dni Země ve Znojmě v Louce. Seznámily se i s živými dravci – poštolkou, kánětem, výrem či puštíkem. Ve velkém akváriu obdivovaly živé ryby nejrůznějších druhů a barev. Na stromech u řeky Dyje viděly ukázku práce stromolezců a u ohně si opekly špekáček. U stánku „Úžasného divadla fyziky“ se poučily, co všechno umí voda. „Máme vodu, která nehasí, ale způsobuje, že některé věci hoří. Když se karbid vápníku zalije vodou, tak se z něj uvolňuje acetylen a ten výborně hoří,“ popsal Vojtech Hanák z „Úžasného divadla fyziky.“ Také ukázal kouzlo s vodou ve skleničce převrácené vzhůru, kterou nezadržela jen plastová kartička, ale povrchové napětí, které způsobilo, že dovnitř skleničky se nedostal žádný vzduch.

Více informací i foto  najdete v 17. čísle Znojemského týdne, který je k dostání na novinových stáncích.

Den země 4     Den země 2

Den C  Den B