Děti i dospělí v Dobelicích sázeli stromy

 

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

 I přes nepřízeň počasí se o uplynulém víkendu sešli lidé z Dobelic včetně místních zastupitelů, hasičů i školáků, aby společně vysadili nové keře a ovocné stromy na doposud volném prostranství v centru obce v blízkosti hospodářských stavení. Výsadba stovky listnáčů se mohla uskutečnit díky příspěvku Nadace ČEZ v hodnotě 70 tisíc korun.
Sto kusů keřů a ovocných stromů na obecním pozemku o rozloze 700 metrů čtverečních vysazovali dobrovolníci celé dopoledne. Nezastavila je ani nepřízeň počasí a výsadbou dřevin si tak sami ve středu Dobelic vybudovali klidovou zónu, která vytvořila přirozenou hradbu mezi místní komunikací a hospodářskými budovami soukromého zemědělce. „Stromy a keře jsme vysazovali v rámci našeho nového územního plánu, který počítá také s výstavbou dětského hřiště v blízkosti pozemku, na němž výsadba proběhla. Zeleň tak bude děti a jejich rodiče ochraňovat před prachem a hlukem z nedaleké frekventované silnice. Stromy zároveň nabídnou příjemné místo k procházkám a odpočinku místních i návštěvníků Dobelic a přirozeně odstíní přilehlé hospodářské stavení,“ uvedl starosta obce Miloš Potůček. Díky pracovitým dobrovolníkům hradily Dobelice pouze nákup a dovoz dřevin, náklady na projekt tedy pokryly nadačním příspěvkem ve výši 70 tisíc korun.
Česká města a obce s podporou Nadace ČEZ obnovují či nově vysazují stromořadí od roku 2011. Díky neustávajícímu zájmu žadatelů o grant se podařilo vysadit téměř dvě stovky alejí, jen letos jich přibývají desítky. „O výsadbu nové zeleně se stále častěji hlásí samotní občané měst
a obcí po celé republice, kteří si uvědomují pozitivní vliv stromů v místě svého bydliště. Sami se dokonce často zapojují do jejich plánování a výsadby, jako například i tady v Dobelicích, kdy vidinu klidové zóny s desítkami keřů a stromů a chuť pomoci jejímu vybudování nepřekazilo ani nepříjemné počasí, a místní děti i dospělí se celé dopoledne poctivě vrhali do práce,“ řekla Michaela Žemličková, ředitelka Nadace ČEZ.
Pozitivní vliv stromů nespočívá pouze v jejich estetické funkci, šikovně umístěná zeleň ochraňuje blízké prostředí proti přírodním živlům a snižuje také negativní důsledky urbanizovaného prostředí. Je schopná zvyšovat vlhkost vzduchu, tlumí výkyvy teploty, je významným producentem kyslíku a zároveň vzduch částečně zbavuje škodlivých plynů a pachů. Slouží také jako přirozený kryt a zdroj potravy pro drobné živočichy.