Děti v Marákově měly karneval

Uloupnut z chaloupky perníček, hodit lvovi míček do chřtánu, prolézt tunelem, chytit rybičku, házet kroužky, poskládat puzzle, to byly činnosti, které hravě na karnevalu zvládaly děti z rehabilitačního stacionáře Dětského centra ve Znojmě Marákově. U atrakcí jim pomáhaly studentky třetího ročníku oboru sociální činnost znojemské střední školy GPOA. Stacionář navštěvují hendikepované děti – s očními, sluchovými a pohybovými vadami, poruchami řeči i autisté. Ve dvou hernách se o pětatřicet dvou až tříletých dětí starají dětské sestry. Třetí herna pro dvanáct dětí je vyčleněna jako mateřská škola s dvěma speciálními pedagožkami a jednou asistentkou. Stacionář vaří i bezmléčnou a bezlepkovou dietu a funguje jako jesle.  ……..

Více se dočtete a fotografie najdete ve 24. čísle tištěné podoby Znojemského týdne, který najdete na novinových stáncích.