Diviš na svém místě, už brzy

Diviš na svém místě 3Diviš na svém místě 2

Téměř tři čtvrtě století stála na Divišově náměstí ve Znojmě busta Prokopa Diviše zhotovená znojemským rodákem, sochařem a medailérem Janem Tomášem Fišerem. Zhruba před měsícem zmizela z podstavce a ocitla se na zemi, odkud byla převezena do úschovy Jihomoravského muzea.

Lidé se dodnes dohadují, zda ji z rozmaru sundali šprýmaři či opilci nebo zda ji chtěli odvézt do sběrny kovů bezdomovci, kteří často sedávají na lavičkách kolem sochy. Hlava a poprsí tohoto kněze a vynálezce bleskosvodu je zhotovená ze slitiny a podle zelenavého zabarvení se dá soudit, že obsahuje i dnes tolik ceněnou měď.

Slavnostního odhalení sochy na tehdejším Michalském, (dnes Divišově náměstí), kterou zde nechal při příležitosti 250. výročí Divišova narození 1. srpna roku 1948 umístit Místní národní výbor, se tenkrát zúčastnili představitelé politického, kulturního a církevního života. Busta vznikla z iniciativy znojemského spisovatele Karla Černého, který byl Fišerovým přítelem a současně napsal několik knih o Divišovi a jeho vynálezech. Prokop Diviš sestavil elektrický strunný nástroj napájený z leidenských lahví, pokoušel se i o elektroléčbu. Několik let také působil jako podpřevor a později jako převor znojemského kláštera v Louce.

Letos si připomínáme 250. výročí od Divišova úmrtí, což je symbolika vskutku náhodná. Město Znojmo sem chce proto sochu v co nejkratším možném termínu znovu umístit. Podle informace radnice busta není zaevidována v majetku města, i když do něj historicky patří. „Činíme všechny kroky, abychom tuto nesrovnalost napravili a socha byla co nejdříve vrácena na své místo,“ informoval místostarosta Jan Blaha.

Doufejme jen, že bude připevněna tak, aby nebylo jednoduché ji sundat natož ukrást. Na sochu s podstavcem a její okolí se budou muset bedlivě zaměřit i kamery městské policie.

Vynálezce bleskosvodu má ve Znojmě ještě jednu sochu. „U příležitosti 250 let od narození byla dne 1. srpna 1948 ve výklenku přímětického památníku slavnostně odhalena litinová busta Prokopa Diviše od akademického sochaře Vincence Makovského. Bustu darovala brněnská odbočka Elektrotechnického svazu československého,“ sdělil historik Jihomoravského muzea Jiří Kacetl.