Divocí koně přijedou letos z Anglie do Podyjí

divoci-kone-3

Už na jaře se má na loukách v Podyjí prohánět jedenáct divokých koní z anglického Exmooru. Budou pomáhat udržovat dvě unikátní lokality v Národním parku Podyjí  – Mašovickou střelnici a Havranické vřesoviště. Návrat těchto velkých kopytníků je součástí rozsáhlého projektu Military LIFE for Nature financovaného z evropského programu LIFE. Projekt podporuje zachování vzácných druhů rostlin a živočichů, které ke svému životu potřebují pestrou nelesní mozaiku. Po dobu pěti let zajišťuje péči o přírodu v pěti bývalých vojenských územích v naší republice, chráněných evropskou soustavou Natura 2000.
Koně se budou v Podyjí pohybovat na ploše bezmála 70 hektarů. Na rozdíl od domácích zvířat nejsou vybíraví a spásají i ty nejhorší porosty, včetně agresivních druhů trav nebo náletových dřevin.

„V současné době ladíme rozlohu a přesné umístění ohrad. Zároveň projednáváme celý záměr s dotčenými obcemi a dalšími subjekty,“ informovala botanička Správy Národního parku Podyjí Lenka Reiterová.

FOTO: Gita Matlášková

Více se dočtete v tištěné podobě 2. čísla Znojemského týdne.