Do Netopeera lze zajít i denně

Vrátit se do normálního života bez drog pomáhá Kontaktní centrum Netopeer ve Znojmě. Obrací se na ně lidé, kteří kvůli závislosti na nich ocitli ve složité životní situaci. Ztratili práci, bydlení, přišli o majetek, opustila je rodina či přátelé. Centrum na Horní České ve Znojmě jim nabízí služby, které zmírňují sociální a zdravotní rizika spojená s užíváním drog. Centrum od tohoto měsíce rozšířilo provozní dobu. Na podrobnosti jsme se zeptali vedoucí znojemského Kontaktního centra Netopeer Zuzany Protivínské.

Můžete přiblížit, jak máte nyní otevřeno?

Klientům poskytujeme stejné služby jako dříve, ale v širším a různorodějším časovém spektru. Například na individuální konzultace mohou nyní za námi přijít třikrát v týdnu – v pondělí, ve středu a v pátek dopoledne. Za drogově závislými vyrážíme do terénu vždy dvakrát týdne. Nízkoprahové centrum Netopeer na Horní České je nyní otevřeno denně, vždy od dvanácti do čtyř odpoledne. Od čtvrté do půl páté zajišťujeme výměnný servis injekčních jehel a stříkaček. Službu hygienického servisu jsme letos také rozšířili o šatník, kde poskytujeme obnošené šatstvo.

Přibývá ve vašem centru drogově závislých?

I když statistiky letošního roku nejsou uzavřeny, dá předpokládat, že loňský rok bude srovnatelný s tím letošním co do počtu klientů i vydaných injekčních stříkaček. Mezi uživateli služeb našeho centra v drtivé většině převládají injekční uživatelé pervitinu. Vzhledem k trendům v užívání návykových látek se lze domnívat, že nejvíce zneužívanou drogou na Znojemsku je marihuana.

O co se narkomani nejvíce zajímají?

Největší zájem je o výměnný program, hygienický a potravinový servis a v neposlední řadě o nejrůznější informace jako například z oblasti sociální, právní či zdravotní.

Jehly a injekční stříkačky vyměňujete nyní častěji, třikrát týdne. Znamená to, že je o tuto službu větší zájem? 

Výměnný program injekčních stříkaček je standardní součástí našich služeb. Rozšíření a vyčlenění provozní doby však neznamená nárůst injekčních uživatelů drog. Situace na drogovém trhu je ovlivňována nejrůznějšími činiteli, ať už aktivitou represivních orgánů, to znamená pozavíráním vařičů a dealerů drog, nástupem do výkonu trestů jednotlivých klientů, ale i dostupností drog a na to navázanou poptávkou.

Pokračování rozhovoru se Zuzanou Protivínskou najdete ve 48. čísle Znojemského týdne.

Do Netopeera 1 A