Dobrý skutek pro Podyjí vybere i veřejnost

I letos se hledá Dobrý skutek pro Podyjí. Mezi navrženými jsou například Včelí domek, promyšlené úpravy veřejných prostor obcí nebo dlouholetá péče o kulturní a přírodní dědictví.

I letos tři z kandidátů vybere Správa parku. O ceně veřejnosti můžete rozhodnout vy v online anketě. Dobrý skutek pro Podyjí za rok 2014 vyhlásí Správa parku v úterý 5. 11. v 17.00 v Domě umění ve Znojmě,“ upřesňuje mluvčí Správy NP Podyjí.

A jaké jsou nominace? 1) Obecní sad v Hnanicích. Obec Hnanice vysadila na okraji zastavěného území rozlehlý sad převážně starých odrůd ovoce. Do péče o sad zapojuje i veřejnost. 2) Otevřený úl v Horním Břečkově. Soukromý včelař si před svůj dům do uličního prostoru umístil malý úlek s prosklenými stěnami. Každý kolemjdoucí tak může pozorovat život a práci včel. 3) Správa památek na Vranovsku a Lukovsku. Manželé Miroslava a Karel Janíčkovi spravují dlouhá léta jako kasteláni zámek ve Vranově nad Dyjí a zříceninu Nového Hrádku u Lukova. Při péči o tyto objekty vždy brali zřetel také na jejich polohu v první zóně národního parku a dbali na to, aby obě památky tvořily s okolním přírodním prostředím harmonický celek. 4) Celoživotní přínos přírodě Podyjí. Pan Miro Ryšánek působil v území současného Národního parku Podyjí od začátku roku 1966 až do konce roku 2008. Po celou tuto dobu prokazoval mimořádný cit pro přírodu, ať už v pozici hajného nebo i mimo svoje zaměstnání. Ovocné stromy, které sám pěstoval, rouboval a vysazoval na mezích a kolem cest jsou jednoznačným dokladem jeho aktivit ve volné krajině. Jeho „stopy“ tak budou v Podyjí viditelné ještě dlouhá léta. 5) Nové stromořadí u Lesné.

V roce 2011 zpracovali studenti krajinářství z MZLU v Lednici studii zlepšení krajiny v katastru obce Lesná. Obec se návrhu ihned chopila a rozhodla se realizovat nejzásadnější část – výsadbu nového stromořadí podél polní cesty k zemědělskému družstvu.

Další podrobnosti najdete na www.nppodyji.cz.