Dopravu v Lechovicích zdrží oprava mostu

Opravy mostu v horní části Lechovic komplikují dopravu na silnici první třídy ze Znojma do Pohořelic. Od čtvrtek je uzavřen jeden jízdní pruh, takže osobní a nákladní auta jezdí jen v jednom pruhu a provoz je zde řízen semafory kyvadlově. Částečná uzavírka potrvá až do 13. června. Podle informace mluvčí Ředitelství sinic a dálnic Niny Ledvinové jde o předem plánovanou a ohlášenou opravu starší mostní konstrukce.

Stavba Dyjské křižovatky začne za necelý měsíc

Práce na této komunikaci první třídy se letos nezastaví. Od 15. května do konce června proběhne výstavba okružní křižovatky u obce Dyje. Stavební firma již připravuje harmonogram, projektové práce stavebně-realizační dokumentace a jedná o uzavírkách. Doprava bude po dobu stavby také zde vedena kyvadlově pomocí semaforů. „Dopravní veřejnost si bude muset zvyknout na zdržení provozu v tomto úseku. V průběhu června je třeba se připravit na jednu a dvě úplné uzavírky provozu o víkendech z důvodu položení živičných vrstev, osazení kruhového objezdu a nastříkání vodorovného dopravního značení. O termínu těchto uzavírek budeme včas informovat,“ sdělila Ledvinová. Dodala, že všechny práce chtějí silničáři stihnout do zahájení letní turistické sezony, kdy tato vozovka patří k nejfrekventovanějším.
Silničáři předběžně počítají, že letos začne stavba obchvatu kolem Lechovic. Dosud však nebylo ukončeno výběrové řízení. „Zahájení stavby včetně harmonogramu prací bude předmětem jednání s vybraným zhotovitelem za podmínky nepodané námitky od ostatních uchazečů,“ nastínila Ledvinová.
Ředitelství silnic a dálnic již projekčně připravuje výstavbu silnice ze Znojma do Pohořelic, která odstraní nehodová místa a zvýší bezpečnost dopravy. Půjde o zcela novou komunikaci v původní trase s rozšířenými šířkovými parametry, mimoúrovňovými křižovatkami, upravenou niveletou a novými mosty. Stavebně je rozdělená do pěti částí: kromě obchvatu kolem Lechovic jsou to úseky ze Znojma do Lechovic, z Lechovic do Miroslavi, z Miroslavi do Branišovic a z Branišovic do Pohořelic.
Projekt nové komunikace chrání životní prostředí. „Na základě biologických průzkumů bude potřeba v místě biokoridorů umístit stěny na ochranu ptáků a netopýrů,“ potvrdila mluvčí silničářů. Silnice se bude stavět postupně v letech 2019 až 2025. Ekonomické záměry projektů byly posouzeny kladně a schválila je Centrální komise Ministerstva dopravy. Silničáři již dokončili projektovou dokumentaci pro územní řízení na úseky silnice z Lechovic do Pohořelic.