Dorota: Nemoc není prokletí, ale naučila mě větší vnímavosti

 

Jak se vaše porucha projevila, kolika lidem jste řekla, že nejste normální, jak byste pečovala o svou stejně nemocnou dceru. Takové otázky „na tělo“ pokládali lidé ve Znojemské Besedě po přednášce Dorotě Voráčové. Ačkoliv je sama psychicky nemocná, pomáhá a radí pacientům se stejnými potížemi. „Lidé s duševními poruchami mají super zázemí na psychiatrickém oddělení znojemské nemocnice, ale po propuštění nemají návaznou terénní péči. Proto se jim obtížně hledá zaměstnání, těžko se zapojují do běžného života i studia. Z tohoto důvodu jsme naši pomoc zaměřili také do vašeho regionu,“ tak představila ve Znojmě Marie Mlátilíková brněnskou společnost Práh jižní Morava, kde působí i Dorota Voráčová jako vyškolená peer konzultantka. Mladá žena přiblížila začátky a průběh své bipolární poruchy (dříve nazývané maniodepresivní psychóza) i to, jak se s ní vyrovnává……

Více se dočtete ve 44. čísle tištěné podoby Znojemského týdne, který najdete na novinových stáncích.

Na snímku nahoře – Dorota Voráčová. Na snímku dole primářka psychitrického oddělení znojemské nemocnice Petra Hartová, která také

odpovídala na dotazy posluchačů (více ve 44. čísle Znojemského týdne).