Elektrárna Dukovany II už má EIU

Než začne nová jaderná elektrárna v Dukovanech vyrábět elektřinu, uplyne ještě více než deset let, ale už v tuto chvíli má sedmdesát zaměstnanců. Ti připravují projekt pro výběrové řízení na dodavatele, které by se mělo uskutečnit v roce 2024, dalších pět let pak potrvá, než bude možné získat všechna potřebná potvrzení pro stavbu. Ta tak začne v případě, že půjde vše podle plánu, v roce 2029.

Generálním ředitelem Elektrárny Dukovany II se stal Petr Závodský, který je zodpovědný za přípravu náročného projektu. „Už od konce roku 2015 existoval v rámci ČEZu útvar, který výstavbu připravoval, od 1. června byl formálně převeden do společnosti Elektrárna Dukovany II. Do roku 2024, kdy bude vrcholit první fáze projektu, by měla mít sto šedesát zaměstnanců, následně by měl nárůst pokračovat až na 600 zaměstnanců, abychom byli schopni zvládnout úkoly, které tam budou. Nám už se dosud podařilo pro Elektrárnu Dukovany II získat kladné posouzení vlivu na životní prostředí, tzv. EIU. V březnu jsme na Státní úřad pro jadernou bezpečnost podali žádost o umístění jaderného zařízení, paralelně s tím připravujeme dokumentaci pro územní řízení a na sousední obce a dotčené orgány státní správy zašleme první dokumentaci a budeme žádat o vyjádření. Územní řízení zahájíme v polovině příštího roku. Výběrové řízení podle harmonogramu začne na konci letošního roku. My v současné době finalizujeme podkladovou dokumentaci, abychom mohli ten tendr spustit. Se všemi pěti potenciálními dodavateli jsme v kontaktu. Měli jsme s nimi v únoru konzultační mítink. Na konci roku 2022 bychom chtěli mít preferovaného dodavatele, se kterým pak dojednáme finální smlouvu, což by mělo být nejpozději do poloviny roku 2024, možná i o něco dříve,“ přiblížil současné kroky Petr Závodský.

Co se bude dít následných pět let, než začne stavba? „Ve chvíli, kdy podepíšeme kontrakt, začne se projektovat na konkrétní lokalitu. Je tam několik licenčních kroků, které jsou poměrně složité a dlouhé. Například povolení k výstavbě od Státního úřadu pro jadernou bezpečnost. Tam je správní lhůta osmnáct měsíců. Když vyberete dodavatele, tak pak s ním dokončíte podklady pro projekt s SÚJB. To má pak osmnáct měsíců a následně navazuje další řízení, což je stavební povolení. Když to poskládáte takhle za sebou, vznikne z toho ta dlouhá doba. Ale jsou to povolovací kroky, které prostě musíte učinit,“ konstatoval Petr Závodský.

Potřebných razítek jsou v případě jaderné elektrárny desítky. „Je před námi několik desítek licencí a různých povolení, různých orgánů státní správy, které nejdou řešit paralelně. Musí na sebe navazovat. Jeden krok na druhým,“ dodal Jiří Bezděk, mluvčí dukovanské elektrárny.

První elektřinu by tak mohly Dukovany II vyrábět někdy v polovině třicátých let. To stále ještě poběží současná dukovanská elektrárna. Její životnost by se měla prodloužit i díky investicím za 55 mld. na 60 let. Zhruba deset let by tak měly energii vyrábět obě dukovanské elektrárny souběžně. V plánu je i stavba Temelína II, ale v současnosti má prioritu jaderná elektrárna na pomezí Třebíčska a Znojemska.

Více v tištěné podobě Znojemského týdne a na: https://www.alza.cz/media/znojemsky-tyden-znojemsky-tyden-25-2020-d5868780.htm