Epopej se možná vrátí do Krumlova

Tabulku o uzavření výstavy Slovanské epopeje z technických důvodů najdou návštěvníci u vchodu do této expozice v pražském Veletržním paláci. „V prostorách Velké Dvorany Veletržního paláce došlo k lokálnímu uvolnění části omítky konstrukčního prvku budovy. Tyto části je nutné začistit a ošetřit penetrací a nátěrem. Všechna vystavená díla byla preventivně zakryta a žádné z uměleckých děl nebylo poškozeno,“ informovala Michaela Vrchotová z Galerie Hlavního města Prahy, která spravuje soubor dvaceti velkoformátových pláten Slovanské epopeje malíře Alfonse Muchy. Majitelem obrazů je hlavní město Praha. S ohledem na bezpečnost exponátů i návštěvníků Galerie rozhodla o provedení sond v celé dvoraně. Ty by měly vyloučit uvolnění omítky v dalších částech výstavního prostoru. Veřejnost bude o průběhu provedených opatření informována. Slovanská epopej má být opět zpřístupněna začátkem letošního srpna.

Na uzavření Výstavy Slovanské epopeje reagoval hejtman kraje Michal Hašek, který chce spolu s primátorkou Prahy Adrianou Krnáčovou a moravskokrumlovským starostou Tomášem Třetinou jednat o znovunavrácení Slovanské epopeje do Moravského Krumlova. Jeho záměr minulý týden schválili radní kraje.

Jedním z důvodů proč byla Slovanská epopej před čtyřmi lety postupně odvezena z Moravského Krumlova do Prahy, byl údajně špatný stav moravskokrumlovského zámku. Hejtman s Třetinou minulý týden řešil otázku budoucnosti moravskokrumlovského zámku i pokus o dohodu s novým vedením Prahy o návrat Slovanské epopeje. „Jednání svolá hejtman Jihomoravského kraje a já jsem za to rád. Budeme s primátorkou hledat řešení vzniklé situace a to je uzavření výstavy v Praze,“ vyjádřil Třetina. Moravský Krumlov usiluje o koupi této kulturní památky. Podle starosty dohoda s majitelem, společností Incheba, spěje do finále. Město zatím bezúspěšně žádalo Norské fondy o příspěvek na opravu zámku. „Hlavním důvodem nepřiznání dotace bylo to, že město nevlastní zámek,“ konstatoval Třetina.

Slovanskou epopej v roce 1928 daroval Mucha Praze s tím, že město obrazy umístí v budově postavené k tomuto účelu. Tato podmínka nebyla dosud splněna. Obrazy byly během druhé světové války uschovány na dvou místech v Praze, kde byly poškozeny vlhkostí. V padesátých letech byly převezeny do Moravského Krumlova, kde je regionální umělci zrestaurovali, a od roku 1963 až do roku 2011 byly vystaveny na zdejším zámku.