Exekuce na důchod: I 4,5 tisíce měsíčně

Arnošt MalíkPůjčky u bank, předražené nákupy z předváděcích akcí, nezaplacené daně a pojistné zdravotním pojišťovnám, ale i výživné a pohledávky telekomunikačních společností jsou nejčastější příčiny exekucí na důchod. Vidina poklidného stáří se tak mnoha seniorům rozplývá ve strašidelnou můru, kde po srážce vzít peníze na živobytí. „Na znojemském okrese evidujeme od roku 2013 více než 1 350 důchodců s exekuční srážkou z důchodu,“ informoval Radoslav Kraus, ředitel Okresní správy sociálního zabezpečení Znojmo. Doplnil, že v poslední době vzrost i počet exekucí od energetických společností, zejména od společnosti RWE Energie.

Výše srážky z důchodu se měsíčně pohybuje nejčastěji v rozmezí od tří set do tisíc pěti set korun měsíčně. „Evidujeme i srážky nižší, například měsíčně jen pětikorunu anebo vyšší, například čtyři a půl tisíce měsíčně a více. Některé důchody však nedosahují zabavitelné výše, proto z nich nejsou prováděny žádné srážky,“ uvedl Kraus.

Velká většina důchodců má mezi šesti až dvaceti exekučními příkazy a někteří jich dokonce mají i pětasedmdesát. „Jen ve výjimečných případech má příjemce důchodu pouhý jeden až dva exekuční příkazy. Dokonce jsme zaznamenali i případ, kdy u jednoho důchodce bylo na Českou správu sociálního zabezpečení v Praze v jeden den doručeno dokonce třiapadesát exekučních příkazů od jednoho exekutora a oprávněného dopravního podniku, kterému dlužil,“ přiblížil Kraus. Také ve Znojmě narůstá počet dotazů soudů, které potřebují znát druh a výši důchodu, a to proto, aby mohly zjistit, jakou částku mohou exekučně měsíčně zabavit. Znojemská okresní správa evidovala v roce 2012 celkem 4 702 těchto podnětů, o rok později jich bylo 5 046, vloni 5 162. Jen letos v lednu to bylo 390 dotazů.