Farmáři kvůli suchu omezí pěstování plodin

Výrazné, výjimečné a extrémní sucho převažuje na srpnové mapě nasycení půdy vodou v našem regionu. Vlivem vysokých teplot a chybějících srážek klesají zásoby povrchových i podzemních vod a mnoho menších potoků a potůčků již vyschlo. Podle odborníků je jižní Morava už několik let postižena vlnou veder a dalších klimatických změn, které snižují úrodu. Zemědělci na jižní Moravě zvažují, že některé obiloviny a plodiny už nebudou pěstovat. „Sucho je velký problém. Kvůli chybějícím srážkám dopadla nejhůře sklizeň jarní pšenice. V příštím roce ještě více omezíme její pěstování, a to ze sto padesáti na sto hektarů. Stejně tak kukuřice, namísto letošních devíti set hektarů osejeme jen pět set hektarů pole. Pokud nám Povodí Moravy neomezí dodávky vody z řeky Dyje, a dostaneme příslib závlah, v příštím roce navýšíme plochu škrobových a konzumních brambor, které zavlažujeme, a to z tří set padesáti na pět set hektarů,“ vypočítal Ivan Martinec, jednatel Agrospolu Hrádek a Hevlín. Poznamenal, že letos již na pole spotřebovali více než milion dvě stě tisíc kubíků vody.

Kraj připravuje ve spolupráci s experty z Mendelovy univerzity a dalšími odborníky generel zaměřený na dopady sucha na jižní Moravu, a to jak v zemědělství, tak ve vinařství a ovocnářství. Na investice týkající se zlepšení vodního režimu v krajině, bude možné čerpat dotace z evropských fondů již letos na podzim. „Pro jižní Moravu bude ideální, když zde budeme více podporovat zadržování vody v krajině. Tedy rybníčky, malé retenční nádrže. Jsme střecha Evropy a evropské rozvodí. Voda, která sem naprší, zase odteče. Musíme zajistit zvýšení retenční schopnosti krajiny vodu udržovat. Nepomohou nám přehrady, ale retenční nádrže a rybníky. Rádi bychom pilotně otevřeli dotační program na projektové dokumentace na malé nádrže, rybníky nebo retenční nádrže do tří hektarů,“ informoval hejtman Michal Hašek.

Hladina přehrady se denně sníží asi o sedm centimetrů

Přesto je v tomto ročním období pozornost zaměřena na nádrže a přehrady. Hladina Vranovské přehrady se denně snižuje zhruba o sedm centimetrů. „Voda z nádrže Vranov slouží především k zajištění minimálních vodních průtoků v řece pod přehradou, dále pak k odběru pitné vody, na závlahy, k výrobě elektrické energie, k rekreaci a rybaření. Manipulační řád je nastavený tak, aby byly zachovány všechny její funkce,“ odůvodnila mluvčí Povodí Moravy Gabriela Tomíčková, proč podnik odpouští vodu z přehradní nádrže, i když jí sem vlivem nedostatku srážek přitéká méně, než odtéká.