Farnost v Louce povede elektro inženýr

Na místo duchovního správce znojemské farnosti Louka premonstráta Mariana Jiřího Huska, který odešel do Jihlavy, nastoupil Ladislav Bublan. Před tím byl více než dva roky kaplanem farností při kostele svatého Mikuláše a kostela svatého Kříže ve Znojmě.

Sedmatřicetiletý farář pochází z Mostiště na Vysočině, z věřící rodiny a je absolventem Vysokého učení technického, obor elektrotechnika a sdělovací technika. Na to, jak se stal knězem a jaké má plány ve své nové farnosti, se ho ptáme v krátkém rozhovoru.

Co Vás přivedlo ke studiu dnes tak žádaného ale náročného elektrooboru?

V dětství mne vždy bavila technika jakéhokoliv druhu, proto jsem si po Základní devítileté škole v Měříně podal přihlášku na Střední průmyslovou školu v Jihlavě. Následovalo studium na brněnském Vysokém učení technickém. Po jeho úspěšném dokončení jsem pět roků pracoval jako inženýr v jihlavské firmě Motorpal.

Proč jste se rozhodl změnit „profesi“ a stát se duchovním?

Přihlášku do Arcibiskupského kněžského semináře v Olomouci jsem podal před osmi lety a pak jsem nastoupil do Konviktu. V dalším studiu jsem pokračoval na Cyrilometodějské teologické fakultě Univerzity Palackého. Na konci čtvrtého ročníku jsem přijal jáhenské svěcení a následující rok v červnu jsem byl vysvěcen na kněze. Technika sice byla mým koníčkem, ale Bůh mi ve své dobrotě dopřál obě školy úspěšně dokončit. U té druhé je dost možné, že vzal vážně můj slib ve druhém ročníku elektrotechniky, že školu nejprve dokončím a potom se budu připravovat na kněžství. Na tento slib jsem samozřejmě zapomněl. ……

Pokračování rozhovoru najdete v 33. čísle tištěné podoby Znojemského týdne, který je k dostání na novinových stáncích a v jeho internetové podobě na www.alza.cz, v sekci média a zábava, časopisy, noviny regionální.