Hazard vyšší daň víc nepřinese

Dramatických kotrmelců kdy se lidé ocitají na ulici proto, že sociální dávky nebo výplatu prohráli na výherních automatech, je na Znojemsku, na rozdíl od severních Čech výrazně méně. Do heren a kasin v našem regionu přijíždějí většinou hráči z nedalekého Rakouska. „Pokud uvidíte v kasinu někoho z Hevlína, tak se tam přišel podívat jen ze zvědavosti. Z naší obce tyto podniky navštěvuje zanedbatelné procento lidí. Kasina jsou v Hevlíně pro Rakušany, kteří to mají k nám, co by kamenem dohodil,“ komentoval hevlínský starosta Antonín Pichanič. Poznamenal, že celkový příjem z hazardu do pokladny obce za loňský rok ve výši necelých šestnácti milionů korun netvořil sice rozhodující, ale podstatnou část příjmu. Hevlínští tyto peníze využívají na investiční akce v obci.

Také v Chvalovicích se hazardu daří. Počet video loterijních terminálů se vloni oproti předloňsku v této obci zvýšil ze 137 na 221, což je o 84 více. Obec ročně získá na odvodech z hazardu do svého rozpočtu desítky milionů korun. Příspěvky na léky, vitamíny, zdravotnické potřeby, dotace na rekonstrukci a modernizaci bytů a rodinných domů obyvatelům Chvalovic i místním dětem, které chodí do základní a mateřské školy, to jsou jen některé výhody, které obce nadstandardně poskytují svým občanům. „Část odvodů z hazardu v obci, které každé čtvrtletí od státu dostáváme, ukládáme jako úspory obce do banky. O příjmech z hazardu jsou pravidelně informováni členové zastupitelstva a vše je i na webu obce, v zápisech ze zastupitelstva,“ sdělil chvalovický starosta Zdeněk Karpinski. Obec investuje do sportovních a dětských hřišť, výsadby zeleně (biokoridoru a větrolamu) v okolí i parčíků v intravilánu, postavila hasičskou zbrojnici, původní přestavěla na zdravotní středisko a obchod. Zakoupený Alt hotel na návsi obec nyní rekonstruuje na stravovací provoz pro místní a turisty. „Nemalými částkami přispíváme dětskému a transfuznímu oddělení znojemské nemocnice a onkologii v Brně a dalším zdravotnickým či charitativním organizacím,“ vypočítal chvalovický místostarosta Robert Vaněk.

Některá města se rozhodla hazard omezit nebo zakázat. Vyhláška o zákazu provozování loterií a sázkových her již rok platí v Hrušovanech nad Jevišovkou. K jejímu prosazení přispělo smrtelné zranění hráče, který byl před několika lety napaden v konfliktu před jednou z heren. Ve městě mohou být provozovány jen sázkové hry a loterie, které byly povoleny před platností této vyhlášky.

Zákaz hazardu se prosadit nepodařilo

Problematikou hazardu se několikrát zabývali i zastupitelé Miroslavi. Na základě petice občanů vyhlásili místní referendum o zákazu hazardu, které proběhlo vloni 7. listopadu. „Protože se ho zúčastnilo 13,72 procent oprávněných osob, referendum nebylo platné. Závěrečné hlasování o přijetí obecně závazné vyhlášky se uskutečnilo na 11. zasedání zastupitelstva města Miroslavi v pondělí 14. prosince 2015 a obecně závazná vyhláška nebyla přijata,“ konstatoval miroslavský místostarosta Roman Volf. Neúspěšná byla i snaha znojemského sdružení Pro Znojmo uspořádat stejné referendum také ve Znojmě v roce 2014.

Regulace prostřednictvím vyšších daní

Od letošního roku se zvýšila sazba daní z 20 na 23 procenta u odvodů za loterie, sázky a sázkové hry v kasinech, a z 20 na 28 procent u hracích automatů. „Novela zákona nepřináší žádné zásadní změny či regulace. Vyšší zdanění hazardu by mělo přinést obcím více peněz, avšak zdali tomu tak bude, ukáže až realita. Počty výherních automatů klesají, a tak jejich vyšší zdanění ještě nemusí znamenat vyšší příjem do obecních pokladen.“ vyjádřil znojemský starosta a poslanec Parlamentu ČR Vlastimil Gabrhel.