Historický okamžik: Park omládne

 

 

hiostorický okamžik

Není asi žádného člověka, snad kromě některých profesionálů, kterému by dělalo radost, když se kácí stromy. A zvláště pokud se jedná o takové, které po staletí tvořily součást proslulého znojemského parku. V sobotu dopoledne ale nastal ten historický okamžik, kdy další z alejí v zeleném pásu středu Znojma začala procházet revitalizací, s níž je nutně spojeno i kácení přestárlých stromů.
„Po loňské rekonstrukci historické kašny, výstavbě dětského hřiště a obnově části zeleně a dřevin pokračují v letošním roce práce v další části Dolního parku prodloužením hlavní aleje o 40 metrů, zdvojnásobení počtu stromů, výsadbou nových keřů, květin a dalších rostlin a dojde také k položení nového uměle zavlažovaného trávníku. Plánovaná revitalizace zahrnuje také opravu povrchů a cest, rekonstrukci a přesun cyklostezky i nové veřejné osvětlení i mobiliář,“ vysvětlila k zásahům v dolní části městského parku mluvčí znojemské radnice Zuzana Pastrňáková.
Revitalizace je podle ní největší investicí města pro letošní rok. „Předpokládaná hodnota zakázky byla 19,8 milionů korun. Díky transparentnímu výběrovému řízení se povedlo dosáhnout úspory 40 procent – vítězem výběrového řízení, které odsouhlasila rada, se s nejnižší podanou nabídkou 11,9 milionů korun stala firma Calipsum s. r. o. z Pohořelic,“ uvedla Zuzana Pastrňáková
Revitalizace Dolního parku potrvá až do podzimu a součástí plánovaných prací je také  rekonstrukce městského vodovodu, který prochází parkem a plní vodojem na náměstí Republiky a zásobuje celou jižní část Znojma.
S revitalizací Městského parku začala znojemská radnice v roce 2013 a obnova parku v centru města potrvá minimálně do konce roku 2022. „Cílem radnice je postupná a citlivá revitalizace, která v plné míře zachová hlavní hodnoty Městského parku ve Znojmě, zejména prostorovou, historickou a oddychovou funkci parku s ohledem na soudobý životní styl a zároveň zvýší bezpečnost občanů, neboť řada stromů v parku je na horní hranici své životnosti,“ dodala mluvčí města.

Počty nově vysázených dřevin
a rostlin v Dolní části parku:

88 nových stromů
180 keřů
2 355 květin, cibulovin a trav
2 180 půdopokryvných rostlin