Hořící past může nachystat i odložená svíčka či cigareta

Hořící past 1-1

Obyvatele našeho regionu šokovaly lednové požáry rodinných domů ve Vítonicích a v Olbramkostele, př nichž uhořeli dva muži. Tyto tragické události jsou varovným mementem a měly by nás vést k větší obezřetnosti při ochraně před tímto ničivým živlem. Cenné rady, informace a doporučení předává mluvčí Jihomoravského hasičského záchranného sboru Jaroslav Mikoška v následujícím rozhovoru.

 

Jednou z možností proč v uvedených obcích hořely domy, je závada na televizoru nebo dekorativním osvětlení. Dovnitř elektrospotřebičů ale nikdo nevidí. Máte nějakou radu?

Elektrospotřebiče by měly být vybaveny průvodní dokumentací výrobce v českém jazyce, návodem na použití a obsluhu, pokyny pro kontrolu, údržbu. Používat by se měly pouze spotřebiče schválené na trh v České republice. Každý výrobce stanoví jak používat daný výrobek, aby byl bezpečný. Pak už je pouze na uživateli zda se těmito pokyny řídí či nikoliv. Dnes jsou na trhu „inteligentní spotřebiče“, se spořiči energie a autonomním vypínáním (například žehličky), když se s nimi delší dobu nepracuje.

 

Můžete z pohledu požární bezpečnosti uvést fatální omyly, kterých se lidé dopouští?

Obecně lze říci, že se lidé cítí doma v bezpečí a podceňují drobnosti, které mohou vést k požáru. I nevhodně odložená cigareta či svíčka, žhavý popel v plastové popelnici, to vše dokáže proměnit dům či byt v hořící past naplněnou toxickými zplodinami hoření. Požár je v počátku nenápadný, není slyšet, vidět, vzniklý kouř obsahující jedovaté zplodiny hoření nemusí být ani cítit. Vdechování těchto zplodin je pro člověka velmi nebezpečné. A když k tomu připočteme noční dobu, kdy spíme… Pak již zbývá jen málo času na záchranu.

 

Co tedy bývá nejčastější příčinou požárů?

Požáry v obytných domech vznikají nejčastěji při běžných činnostech, jako je například vaření, kouření, kutilství, nedbalost při manipulaci s otevřeným ohněm. Ať jde o zapomenuté jídlo na sporáku, nevhodně odložené nedopalky cigaret, svíčky ponechané bez dozoru v blízkosti hořlavé látky. Značný počet požárů je způsobený dětmi, které si neuvědomují, jaké může mít jejich hra s ohněm následky. Nelze opomenout již zmiňované technické závady elektroinstalace, spotřebičů a závady topidel a komínů. Samostatnou kapitolou jsou požáry rodinných domů úmyslně založené.

V současné době je na trhu celá řada výrobků se sníženou hořlavostí nebo s takzvanou samozhášivou úpravou, které zásadním způsobem snižují nebezpečí vzniku a šíření požáru. Běžné jsou dnes také „inteligentní spotřebiče“, se spořiči energie a s autonomním vypínáním (např. žehličky), když se s nimi delší dobu nepracuje.

 

Na co by majitelé rodinných domů měli při jejich stavbě nejvíce pamatovat?

Měli by si uvědomit, že nejlepší je požárům předcházet a že investice do protipožárního zabezpečení nemovitosti se jim rozhodně vyplatí. Dům lze vybavit jednoduchým zařízením k rychlému zjištění požáru – autonomní detekcí a signalizací, případně také prostředky pro hašení – přenosným hasicím přístrojem. U nových staveb je tato povinnost již zakotvena ve vyhlášce.

Bohužel musím konstatovat, že stavby rodinných domů se často provádějí svépomocí, kdy není dodržen postup výstavby stanovený prováděcí dokumentací a dochází k záměnám stavebního materiálu. Také elektroinstalace či topidla (krby) jsou někdy montovány neodborně. U starších domů se neprovádí revize, kontroly či prohlídky elektroinstalace, hromosvodů, rozvodů plynu, plynových spotřebičů a komínů. To vše může mít vliv na vznik požáru.

Ilustrační foto