Hradiště: Kniha archeologických nálezů, odkrytá dlažba na nádvoří probošství i infocentrum v šatlavě

Šperky, zbraně, kovové nářadí a keramické nádoby z 9. a 10. století z centrálního velkomoravského pohřebiště ve Znojmě na Hradišti převádí do digitální podoby vysokoškolští studenti během své prázdninové praxe. Také digitalizují 600 hrobových jam a hrobů, v nichž byly tyto předměty nalezeny, včetně uložení a popisu koster. „Připravujeme podklady pro závěrečnou práci – publikaci, která všechny nálezy představí. Po jejich zadokumentování, seřazení a nafotografování studenty je budu podle originálů kreslit. Půjde o speciální stínovanou perokresbu v měřítku 1:1. Kresba upozorní a zvýrazní podstatný detail nálezu,“ přiblížil vedoucí archeologického výzkumu na Hradišti docent PhDr. Bohuslav Klíma CSc. Publikace bude vedle popisů a fotografií nálezů obsahovat i jejich kresby.

Kamennou dlažbu, keramické střepy, drobné železné předměty i skalní podloží objevili studenti po odkrytí zeminy na bývalém hospodářském dvoře proboštství Rytířského řádu Křižovníků s červenou hvězdou na Hradišti, přímo ….

Letos byla v areálu prošství otevřena opravená kancelář muzea a informační centrum. Najdeme je v opravené v původně renesanční vstupní bráně z roku 1619.

Více se dočtete a další foto najdete v 34. čísle tištěné podoby Znojemského týdne, který je k dostání na novinových stáncích a v jeho internetové podobě na www.alza.cz, v sekci média a zábava, časopisy, noviny regionální.