Hradiště ve Znojmě bude od středy průjezdné

Stavbu kruhové křižovatky na Hradišti a šesti opěrných zdí pod silnící ze Znojma do této městské části i opravu vozovky v květnovém termínu nakonec zvládli stavbaři. Silnice tak bude od prvního června opět průjezdná.

Byla provedena kompletní rekonstrukce komunikace v celé délce zastavěného území, opravil se povrch před a za Hradištěm. Jde celkem o 2,885 kilometrů. Byla také vybudována dešťová kanalizace,“ informoval vedoucí znojemské Správy a údržby silnic Zdeněk Komůrka.

Stavbaři v těchto dnech finišují. Dokončují pokládku povrchu silnice, dlažby na chodnících kolem kruhového objezdu a u obchodu, provádí drobné terénní úpravy, výsadbu zeleně, instalují dopravní značení a kompletují veřejné osvětlení. Vše má být podle smlouvy hotovo do letošního 10. června.

Stavba je společnou investicí Jihomoravského kraje a Znojma. „Město financovalo chodníky a sjezdy k nemovitostem, parkovací stání, domovní přípojky k dešťové kanalizaci, veřejné osvětlení, vegetační úpravy. Dále se téměř padesáti procenty podílelo na financování nové dešťové kanalizace,“ vypočítala asistentka mluvčí znojemské radnice Taťána Pavelková.

Do původního stavu bude uvedena plocha u hřbitova. Celoplošně má být opravena i ulice Švédská, která sloužila jako objízdná trasa po dobu oprav.