Jak se stravovali naši předci na Znojemsku

kniha o tradičníNová publikace Jihomoravského muzea ve Znojmě „Tradiční strava na Znojemsku a v dolnorakouském příhraničí“ spolufinancovaná Evropskou unií z Evropského fondu pro regionální rozvoje už vyšla. Vedoucím projektového týmu byl kurátor Jihomoravského muzea ve Znojmě Jiří Mačuda, koordinátorkou z rakouské strany byla Helene Schrolmberger z Muzea Retz.

„Lidové stravě v jihomoravském pohraničí se v minulosti komplexněji věnovala pouze Miroslava Ludvíková, autorka několika podnětných statí zabývajících se podrobněji, mimo jiné, také Znojemskem. Přestože stravu znojemského regionu náznakově srovnávala i se stravou dolnorakouskou a poukázala také na stravovací návyky znojemských Němců před jejich odsunem korespondujícím s koncem 2. světové války, ve svých pracích se převážně zaměřila na tradiční jídelníček místního českého obyvatelstva. Obdobná situace panuje rovněž v dolnorakouské oborové literatuře. Práce, která by téma tradiční stravy znojemského regionu s přesahem do dolnorakouského pohraničí komplexně zpracovala a pokusila se o její srovnání, tedy donedávna nevyšla,“ zamyslel se autor knihy Jiří Mačuda.

Jak doplnil, cílem publikace však není oslovit pouze odbornou veřejnost. V knize jsou kromě kapitol, které hovoří o tom, co se jedno při mnohých slavnostních příležitostech, také desítky regionálních receptů, které se tímto možná navrátí zpět do jídelníčku místního obyvatelstva.

Recepty, které by si nejedna hospodyňka mohla vyzkoušet, jsou k vidění na www. znojmuz.cz.