Jak si nepustit drogy do života

Více než pět set mladých lidí ze znojemských středních škol si před týdnem vyslechlo sérii přednášek a besed s odborníky na téma „Nedej drogám šanci!“ Program byl zaměřen na studenty prvních ročníků, protože právě toto období je pro mnohé z nich přelomové a kritické. Ze známého prostředí přecházejí do prostředí cizího, mezi nové spolužáky. Mohou navázat nevhodná přátelství, setkají se s drogami, stanou se obětí nejrůznějších útoků na sociálních sítích. Projekt reaguje na všechny tyto situace. Nejvíce se věnuje drogové problematice. Odborníci proto s posluchači rozebrali problematiku trestní odpovědnosti, konkrétní případy různých závislostí i dopravní nehody, které zavinili zejména mladí řidiči pod vlivem alkoholu. Pondělní dopoledne vedl zkušený moderátor, který aktivně zapojoval do besedy žáky a studenty. Na závěr hovořili bývalí uživatelé drog. Preventivní akce „Nedej drogám šanci!“ je projekt Policie České republiky pořádaný pod záštitou Krajského úřadu Jihomoravského kraje. Koná se ve všech okresních městech na jižní Moravě za jejich podpory. Její čtvrtý ročník ve Znojmě zahájil starosta Jan Grois společně se zástupcem vedoucího znojemského územního odboru Policie ČR plukovníkem Mojmírem Březíkem (oba na snímku). Na závěr obdržel každý student modrý náramek s textem „Nedej drogám šanci!“

FOTO: Policie Znojmo

Zprávu najdete také v tištěné podobě 12. čísla Znojemského týdne, který je k dostání na novinových stáncích a v jeho internetové podobě na www.alza.cz, v sekci média a zábava, noviny, regionální noviny.