Jako stanné právo: Zavřené hranice i hospody, zákaz vycházení

Vláda České republiky na svém včerejším jednání uvalila na celou Českou republiku generální karanténu. Po všech předchozích omezeních, která zavřela školy, restaurace, sportoviště i většinu obchodů, přichází tedy další, které má omezit šíření koronaviru. Největší změnou je omezení pohybu osob. Lidé by měli chodit jen do práce a z práce. V nutných případech si pak mohou zajít nakoupit, k lékaři či pomoci blízkým. Hranice České republiky se uzavřely. Výjimka platí pro tzv. pendlery, kteří dojíždějí za prací ne dál než 100 km za hranice a pro některé speciální případy (diplomaté, jednotky Integrovaného záchranného systému, návrat občanů ČR z ciziny).

Co se smí
Omezení pohybu osob se nevztahuje se na cesty do zaměstnání k výkonu podnikání, nezbytné cesty za rodinou, pro základní životní potřeby nebo do zdravotnických zařízení
Zákaz není uvalen na cesty za účelem vyřízení neodkladných úředních záležitostí. Netýká se ani pobytu v přírodě nebo parcích
Zakázána není účast na pohřbu
Omezení se nevztahuje na veřejnou hromadnou dopravu, služby pro obyvatele včetně zásobování, rozvážkovou službu nebo veterinární péči

Podle ministra vnitra Jana Hamáčka by lidé měli sami zvážit odpovědnost každého za zdraví a životy svých blízkých, vláda zatím nestanovila žádné sankce za porušení omezení. Zároveň platí, že šíření koronaviru je trestný čin a za porušení individuální karantény hrozí pokuta tři miliony

Také znojemská radnice přijala ke všem předchozím (uzavření sportovišť, divadla a dalších veřejných prostor, zavření školek…) další preventivní opatření. Dojde k uzavření Městského úřadu pro veřejnost, městská hromadná doprava bude jezdit zdarma a vzniká také speciální web pro lepší informovanost veřejnosti. Krizový štáb ORP Znojmo zasedl v neděli večer, aby probral všechny aktuální informace. Podle posledních údajů není na znojemském okrese žádný potvrzení případ nakažení koronavirem.

Opatření města Znojma:
Omezení provozu Městského úřadu Znojmo. Pro všechny budovy úřadu (Obroková, nám. Armády, Pražská) platí od pondělí 16. března do úterý 24. března 6:00 následující provoz:
– všechny budovy úřadu budou pro veřejnost uzavřené.
– ruší se veškeré plánované schůzky s veřejností, porady, komise a výbory; přesouvají se nejdříve na období po 24. březnu.
– výkon agendy státní správy bude v pohotovostním režimu až do 24. března do 6:00, s výjimkou případů, ve kterých by toto omezení výkonu státní správy mohlo ohrožovat zdraví nebo majetek občanů.
– v provozu proto zůstanou veškeré standardní telefonické kontakty na jednotlivá pracoviště městského úřadu.
– podání občanů lze činit výhradně dálkově, tedy prostřednictvím pošty, datových schránek nebo elektronicky se zaručeným elektronickým podpisem, přes Portál občana případně přes e-podatelnu.

Městská autobusová doprava do odvolání zdarma
Z důvodu prevence proti koronaviru a ochraně řidiče i cestujících jezdí městská autobusová doprava ve Znojmě od 16. března do odvolání zdarma. Nastupovat bude možné jen prostředními a zadními dveřmi. Ztrátu dopravci uhradí město ze svých finančních rezerv.
Kromě běžné údržby budou všechny autobusy městské hromadné dopravy na náklady města jednorázově kompletně dezinfikované nanotechnologií.

Speciální web
S cílem zajištění co největší informovanosti veřejnosti s ohledem na stále se měnící podmínky a přijímaná opatření a s cílem zachovat klid a nešířit paniku spouští radnice od pondělí 16. března speciální web www.opatreniznojmo.cz.
Kromě praktických informací a odpovědí na často kladené dotazy v souvislosti s koronavirem nabídnou webové stránky přehled opatření vydaných městem, důležité informace pro žijící a pracující ve Znojmě a v okolí a oficiální informace z vlády.