Je uzavřená silnice do Bantic, bude i do Těšetic a Prosiměřic

do 21. září je zcela uzavřela silnice z Bantic ke křižovatce státní silnice směrem na Brno. Silničáři ji uzavřeli kvůli opravě, aby obstála při „zatěžkávací zkoušce“ jako objízdná trasa v rámci rekonstrukce silnice z Prosiměřic do Suchohrdel u Znojma.

Od 22. září do 25. září bude v rámci oprav jen částečně průjezdná komunikace z Prosiměřic do Těšetic. V době od 26. září do 24. října a od 27. do 31. října bude tato silnice uzavřena, mimo autobusy linkové dopravy. Obrusná horní vrstva se bude pokládat od 25. do 26. října a po tuto dobu bude vozovka zcela uzavřena. Obousměrné objížďky po okolních silnicích budou vyznačeny.