Nejstarší přehrada prochází opravou

Koruna nejstarší přehrady u nás, Jevišovické, prochází v těchto dnech rozsáhlou rekonstrukcí, která byla avizovaná již před třemi roky. Letos v březnu se dělníci mohli pustit do práce a na hrázi, která začala plnit svou funkci na sklonku 19. století, panuje čilý stavební ruch. Dělníci nedávno zahájili práce na opravě koruny hráze vodního díla Jevišovice. Stávající asfaltový litý povrch koruny je rozpraskaný a degradovaný. Současně je vlivem klimatických podmínek degradovaná i stávající betonová římsa včetně betonových podpěr. V rámci provedených prací bude koruna hráze opatřena po celé délce odvodňovacími žlaby, samotný povrch poté bude zatěsněn vrstvou speciálního betonu, který je odolný proti vodě, a betonové římsy včetně podpěr budeme sanovat velmi odolnou maltou. Práce na opravě koruny hráze budou dokončeny do konce září 2020 a vyžádají si finanční prostředky v hodnotě ….

Více o opravě hráze jevišoivcké přehrady se dočtete v 16. čísle Znojemského týdne, který je k dostání na novinových stáncích a v jeho internetové podobě na www.alza.cz, v sekci média a zábava, časopisy, noviny regionální.