Kampaň Solme s rozumem, odstartovala

 

 

Nadbytek soli ohrožuje naše zdraví, je jedním ze zásadních faktorů pro vznik vysokého krevního tlaku a s ním souvisejících zdravotních komplikací, jakými jsou náhlá mozková příhoda, srdeční infarkt nebo osteoporóza. Současný příjem soli v naší republice trojnásobně převyšuje doporučenou denní dávku. Hlavní hygienik naší republiky se proto obrací na veřejnost s výzvou ke snížení spotřeby soli v jídle a potravinách. Týká se nejen domácností, ale i škol a školních jídelen, restaurací, bister a stánků s občerstvením, fast-foodů, stravování v nemocnicích a domovech seniorů a zdravotně hendikepovaných.

Dejte pryč slánky ze stolů

V doporučeném příjmu soli pět gramů denně by měli jít dospělí dětem příkladem. V jídelnách dětských i dospělých strávníků by měly být odstraněny slánky ze stolů, kuchařky by měly vařit z čerstvých surovin a co nejméně používat předpřipravené ingredience. Informace o správném solení by měly být dětem sdělovány i v hodinách vaření,  prvouky, chemie a biologie. „Školy kontrolujte obsah soli v potravinách nabízených dětem ve školních bufetech nebo automatech. Pokud jste se připojily k výzvě „Solme s rozumem,“ informujte o tom na třídních schůzkách rodiče a také jim sdělte rizika nadměrného solení,“ vyzývá hlavní hygienik.
Výzva apeluje i na zákazníky v ochodech. „Nakupující v obchodech čtěte obaly výrobků, na nichž je uvedeno kolik procent soli obsahují, abyste nekupovali jen „drahou sůl“ například ve směsi sušené zeleniny. Nahrazujte sůl jinými přísadami,“ uvádí se v dokumentu.

Výzva pro kuchaře i výrobce potravin

Omezit solení při přípravě jídel mají i kuchařky a kuchaři v restauracích a dalších provozovnách veřejného stravování. Všichni by měli vždy aktivně nabízet i nesolenou nebo méně slanou variantu pokrmu. „Prezentujte, jak snižujete spotřebu soli a jaké jsou v této oblasti vaše dlouhodobé plány. Také nabízejte vedle pitné vody více variant neslazených nápojů. Výrobci potravin: zapojte se do kampaně, podporujte snižování soli v potravinách změnou receptur; formulujte v této oblasti své závazky a staňte se tak hnacím motorem změn,“ informuje výzva Solme s rozumem.
Také rodiny s dětmi by měly věnovat čas přípravě domácích pokrmů a omezit při vaření a jídle sůl, nahradit ji jinými přísadami a bylinkami. „Naučme se číst obsah soli (sodíku) z obalů potravin. Nekupujme pečivo posypané solí; v restauraci žádejme méně slaná jídla,“ sděluje hlavní hygienik. K jeho výzvě se připojila také Krajská hygienická stanice Jihomoravského kraje v Brně. Koordinátorem kampaně na jižní Moravě je Ivana Dvořáková, tel. 778 706 502, e-mail: ivana.dvorakova@khsbrno.cz. Máte-li odhodlání aktivity v uvedených oblastech uskutečnit, kontaktujte toto pracoviště, nebo se přímo zapojte na www.mene-solit.cz .