Kantoři znojemské GPOA demonstrací v Brně podpoří ředitele, hejtmanovi kraje předají petici

Stížnost na ředitele znojemské střední školy GOPA Leoše Gretze podal učitel školy Vladislav Krčál, který je i předsedou zdejší odborové organizace. Podle něj ředitel pochybil dvakrát v pracovně právních vztazích. Také neměl pronajímat tělocvičnu na ulici Přemyslovců jako zázemí pro Znojemské historické vinobraní, protože to prý narušilo výuku. Učitel-odborář poukázal i na údajné nešetření stížnosti na vybírání úplaty za ubytování v domově mládeže. Jihomoravský kraj, jako zřizovatel školy všechny jeho námitky zamítl jako neodůvodněné.

Leoši Gretzovi letos končí šestileté funkční období a kraj vyhlásil konkurz na post ředitele znojemské GPOA. Většina učitelů za ředitelem stojí a dnes v pondělí 30. dubna po vyučování se vypraví do Brna a hejtmanovi kraje Bohumilu Šimkovi předají petici na jeho podporu. Za ředitele se postavila také školská rada složená mimo jiných i z rodičů žáků a studentů. Podle stížnosti měl ředitel…..

Více se dočtete v 18. čísle tištěné podoby Znojemského týdne, který najdete na novinových stáncích.

Foto nahoře: Jedna z laboratoří znojemské GPOA.

Foto dole: Ředitel GPOA Leoš Gretz.