KAREL IV. po sedmi staletích opět ve Znojmě

korunovační klenoty3Výstava, na kterou byste si určitě měli udělat čas. Takovou připravilo Jihomoravské muzeum ve Znojmě pro širokou veřejnost v prostorách znojemského hradu. Jde o důstojnou připomínku výročí 700 let od narození římskoněmeckého císaře, krále Čech a markraběte Moravy Karla IV., jednoho z nejslavnějších panovníků evropského středověku.
„Znojemský hrad byl ve 14. století po Olomouci a Brnu třetí nejvýznamnější panovnickou rezidencí na Moravě a Karel jej za svého života rád využíval zejména při častých diplomatických a dynastických jednáních s rakouskými Habsburky. Památná je především slavná lucembursko-habsburská svatba z roku 1335, kterou tehdy 19letý markrabě Karel organizoval pro svoji mladší sestru Annu. O 31 let později zde již jako nejmocnější středoevropský vladař oslavil své abrhámoviny a ceremoniálně stvrdil vzájemné lucembursko-habsburské dědické úmluvy. Ty se svým způsobem staly předzvěstí pro budoucí historický vývoj u nás a právo Habsburků na českou korunu. Přízeň starostlivého a zbožného vladaře pocítili i místní řeholní instituce (kláštery) a samotní znojemští měšťané, kterým Karel vystavil celkem osm privilegií. Trvalou připomínkou Karlovy vlády je konec konců perla znojemské gotiky, chrám sv. Mikuláše, jehož základní kámen o vánočních svátcích 1338 položili tehdy 22letý markrabě Karel s milovanou chotí Blankou,“ popisuje historii přibližující nejslavnějšího českého panovníka a jeho vztah ke Znojmu historik a kurátor Jiří Kacetl z Jihomoravského muzea ve Znojmě.
Na znojemský hrad se slavný vladař alespoň symbolicky od 3. 5. vrátí ve dvou sezónních výstavách.
„Výstava České korunovační klenoty na dosah, zapůjčená od agentury REA Models po úspěšných prezentacích v Praze, Brně či Olomouci, představí mistrovské repliky českých korunovačních klenotů a další exponáty vztahující se k životu a vládě Karla IV. Repliky vytvořil jeden z nejlepších českých i evropských zlatníků současnosti Jiří Urban. Ten mimo jiné vyrobil šperky pro britskou královnu Alžbětu II. či pro papeže Jana Pavla II. a vytvořil také repliku císařské koruny Svaté říše římské. Hlavním lákadlem je svatováclavská koruna, kterou Karel IV. nechal vyrobit před svou korunovací českým králem v září 1347. Koruna se třpytí 96 drahokamy a 20 perlami, umístěnými na 21 až 22 karátovém 1 mm silném zlatém plechu. Na vrchu koruny je umístěn křížek, který údajně obsahuje trn z Kristovy koruny. Dnes je koruna spolu s žezlem a jablkem, které nechal vyrobit v 16. století Ferdinand I. Habsburský, uložena v korunní komoře katedrály sv. Víta na Pražském hradě. Původní vladařské jablko a žezlo z doby Karla IV. jsou součástí císařského pokladu a lze je spatřit v trvalé expozici ve vídeňském Hofburku. Originály českých korunovačních klenotů opouští trezor ve svatovítské katedrále jen zřídka, proto si nenechte ujít příležitost prohlédnout si alespoň mistrně vypracované kopie,“ nabádá historik Kacetl. Nad výstavou převzal záštitu jihomoravský hejtman Michal Hašek.
Druhá z výstav na znojemském hradě, Karel IV. a jihozápadní Morava, je autorským projektem muzejního historika Jiřího Kacetla.
„Výstava představí činnost Karla IV. v prostoru středověkého Znojemského kraje, ale i sousedního severního Dolního Rakouska. Kromě výše naznačených zajímavých dějinných příběhů budou prezentovány významné stavební památky z období Karlovy vlády; na originálním, precizním velkém modelu od brněnského architekta Zíky si návštěvníci budou moci poprvé udělat představu o původní gotické podobě znojemského hradu, jeho předhradí s dvojitým klášterem U Matky Boží a o původní podobě svatomikulášského chrámu. Vůbec poprvé v moderní době budou vystaveny originály Karlových pergamenových listin pro Znojmo a zdejší kláštery, které jsou uchovávány ve Státním okresním archivu ve Znojmě a Moravském zemském archivu v Brně, a také další umělecké předměty z muzejních i soukromých sbírek,“ popisuje nač se těšit kurátor a autor výstavy Jiří Kacetl. .
Kam za výstavami: České korunovační klenoty na dosah – Znojemský hrad, Hradní ul., Znojmo
3. 5. – 28. 6. 2016, denně 9.00 – 18.00 hodin. Na výstavu platí zvláštní vstupné: plné 80 Kč / snížené 40,- Kč / SENIOR nad 65 let 60,- Kč. Prohlídka výstavy je bez průvodce: 30 až 45 minut.
Karel IV. a jihozápadní Morava – Znojemský hrad, Hradní ul., Znojmo
3. 5. – 7. 9.* denně 9.00 – 18.00, od 29. 6. denně mimo pondělky 9. 00 – 17.00 hod.
Plné vstupné 60 Kč; snížené 30 Kč, SENIOR nad 65 let 45 Kč. Výstava je součástí prohlídkového okruhu znojemským hradem s průvodcem. Asi 60 minut.