Kola proti zlodějům zabezpečí DNA

Speciální označení jízdních kol a invalidních vozíků v listopadu provádí strážníci Městské policie Znojmo. Jde o forenzní značení jízdních kol pomocí syntetické DNA. Takto označená kola budou zaregistrována do mezinárodní databáze, do které bude mít přístup i znojemská policie. Strážci zákona tak získají další nástroj pro efektivní pátrání po ukradených kolech. Označit lze také invalidní vozíky. Princip spočívá v tom, že se na několik míst na kole či vozíku nanese roztok, který obsahuje mikroskopické tečky s jedinečným kódem. Toto značení je viditelné pouze pod UV zářením a kód je čitelný jen za pomoci zvětšovacího zařízení.

Zaregistrujte se včas. Značení bude na služebně Městské policie Znojmo a potrvá 20 minut. Je potřeba si ale konkrétní termín značení dopředu rezervovat na telefonu 515 22 55 55, nebo osobně na Městské policii Znojmo, Jana Palacha 2. Termíny forenzního značení jsou v úterý 7. listopadu od 9 do 18 hodin a ve středu 8. listopadu od 13 do 18 hodin, v neděli 12. listopadu od 9 do 18 hodin a ve středu 15. listopadu od 8 20 do 18 hodin. Občanský průkaz je nutný, pokud zájemci o registraci mají záruční list a stvrzenku o zakoupení kola, přinesou je také.

Forenzní značení je preventivní aktivitou Městské policie Znojmo. Cena celého projektu vychází přibližně na 150 tisíc korun. Městská policie získala finanční podporu od ministerstva vnitra ve výši 135 tisíc. Zbývající náklady hradí ze svého rozpočtu. Více informací na http://bit.ly/ForenzniZnačení.

Ilustrační snímek

MP Znojmo

Zprávu najdete také v tištěné podobě 45. čísla Znojemského týdne, který je k dostání na novinových stáncích.