Koledníkům na Znojemsku vítr ani déšť a sníh nevadil

Skupinky koledníků se o prvním lednovém víkendu vydali po domech v obcích a městech našeho regionu, aby poprosili o finanční dar pro potřebné. Nevadil jim vítr, ani déšť se sněhem. V mnoha domácnostech o Tříkrálové sbírce věděli a už na ně čekali. „Lidé byli velmi vstřícní, a protože už tradičně koledujeme první sobotu v lednu, již s námi počítali. Pan starosta byl tak laskav, že pustil do místního rozhlasu tříkrálový spot jako upoutávku,“ přiblížil koledování v Horním Břečkově ředitel Oblastní charity Znojmo Evžen Adámek. Jan Havelka ze znojemské Charity, který měl na starosti Tříkrálovou sbírku v sousedním Lukově, prozradil, že měl u sebe platební terminál, takže kdo měl zájem, mohl zaplatit na sbírkový účet bezhotovostně platební kartou. V nedalekých Milíčovicích se děti v převlecích za Tři krále vydaly s maminkami na cestu až odpoledne, kdy přestalo pršet. Výtěžek Tříkrálové sbírky bude použit například na nákup přenosného ultrazvuku pro pacienty Domácí hospicové péče, na školní obědy pro děti z chudých rodin, na pomoc lidem v těžké životní situaci, v nouzi a nemocným. Sbírka potrvá do 14. ledna letošního roku.

Text a foto najdete také v tištěné podobě 2 čísla Znojemského týdne, který je k dostání na novinových stáncích a na internetu na www.alza.cz, v sekci média zábava, noviny, regionální noviny.

Na snímku nahoře jsou koledníci v Lukově, na snímcích dole je skupinka dětí a maminek v Milíčovicích  a koledníci v Horním Břečkově.