Kraj podpořil čistírny a kanalizace na Znojemsku

Čvc 22nd, 2014 | By | Category: Regionální zprávy, Zpravodajství

OLYMPUS DIGITAL CAMERATřiadvacet milionů korun vyčlenil Jihomoravský kraj výstavbu kanalizace a čistíren odpadních vod na Znojemsku. Přidělení dotací na konkrétní již připravené akce na svém červnovém zasedání schválili zastupitelé Jihomoravského kraje.
„Ze třinácti projektů, které se dotací dočkají, je osm ze Znojemska,“ potvrdil krajský zastupitel a starosta Znojma Vlastimil Gabrhel. „Investorem je ve všech případech Zájmové sdružení obcí Vodovody a kanalizace Znojemsko. Je to pro obce a města výhodnější, neboť svazek je plátce DPH. Ušetří se tak desítky milionů korun z obecních pokladen,“ vysvětlil Vlastimil Gabrhel, který je i předsedou svazku.

A proč kraj podpořil náš region?

„Vycházel jsem při jednáních s vedením kraje z toho, že již v roce 2002 uložila vláda České republiky svým usnesením Státnímu fondu životního prostředí a Ministerstvu zemědělství, aby připravily podmínky pro spoluúčast státu na financování akcí, které pomohou završit projekt Čistota vody v nádržích Nové Mlýny. Jelikož vody z povodí řeky Dyje, respektive také z obcí na Znojemsku přinášely do novomlýnských nádrží komunální nečistoty, usiloval jsem o přidělení nejen krajských dotací na výstavbu potřebné infrastruktury,“ konstatoval znojemský starosta.
Peníze na výstavbu nové kanalizace či čistíren odpadních vod přijdou na Znojemsko také ze Státního fondu životního prostředí. Jestliže se bude kraj podílet na financování pěti procenty, Fond přispěje z pětaosmdesáti procent. Pro obce pak zbývá desetiprocentní spoluúčast.
„Předpokládá se, že budovat se začne v srpnu letošního roku. Stavby musíme dokončit nejpozději v závěru září 2015,“ upozornil krajský zastupitel a znojemský starosta Vlastimil Gabrhel.

Osm projektů svazku Vodovody a kanalizace Znojemsko, které získají dotace na kanalizaci:

1/ Odkanalizování obcí v Národním parku Podyjí a v jeho ochranném pásmu – 5 444 100 korun na výstavbu kanalizace a čistírny odpadních vod (ČOV)

2/ Kanalizace a ČOV Branišovice, Bohutice a Olbramovice – 7 451 300 korun na kanalizaci a ČOV

3/ Splašková kanalizace městyse Olbramkostel a výtlak splaškových vod s napojením na kanalizační síť obce Žerůtky – 1 921 100 korun na stavbu kanalizace

4/ Splašková kanalizace Suchohrdly u Miroslavi – 1 593 000 korun na výstavbu kanalizace. Již byla začátkem letošního července zahájena.

5/ Vítonice – kanalizace – 1 262 400 na kanalizaci

6/ Splašková kanalizace Načeratice – Derflice – 2 261 000 korun – výstavba kanalizace. Na novou splaškovou kanalizaci se v těchto obcích napojí na čtyři sta padesát obyvatel. Součástí projektu je rovněž intenzifikace čerpací stanice Oblekovice. Výdaje jsou vyčísleny na 52,27 milionů korun bez daně. Dotace od Státního fondu životního prostředí představuje čtyřicet milionů korun a město Znojmo se bude podílet částkou 11,7 milionů korun. Zájmové sdružení obcí obdrželo nově také dotaci od Jihomoravského kraje – 2 261 000 korun. „Stavba by měla začít co nejdříve,“ sdělil starosta Znojma Vlastimil Gabrhel. Dodal, že nejzazší termín dokončení je konec září 2015.

7/ Rekonstrukce a intenzifikace ČOV Prosiměřice – 976 900 korun na dokončení kanalizace

8/ Odkanalizování obcí Valtrovice, Křídlůvky – 2 171 900 korun na výstavbu kanalizace

Comments are closed.